Katedra správní vědy a správního práva

Katedra správní vědy a správního práva se orientuje zejména na oblast: evropských principů a standardů dobré správy; transparentnosti veřejné správy a ochrany osobních údajů; územní a zájmové samosprávy; majetkoprávní problematiky veřejných subjektů; veřejnoprávních institutů hraničících s právem soukromým; správních procesů; diskreční pravomoci správních orgánů; legislativní činnosti veřejné správy; soudní kontroly veřejné správy odpovědnosti za škodu a nemateriální újmu způsobenou při výkonu veřejné správy; institutu veřejného ochránce práv; stavebního práva; živnostenského práva; vodního práva; dopravního práva; katastrálního práva; školského práva a na oblast správně-vědních otázek.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012