Katedra trestního práva

Výzkumné aktivity katedry trestního práva jsou orientovány nejen na profilová právní odvětví, tj. trestní právo hmotné a procesní, ale i na související neprávní vědní obory, především kriminologii a penologii. Předmětem vědeckého zájmu jednotlivých učitelů katedry jsou zejména následující témata: europeizace trestního práva hmotného a procesního; pojetí trestného činu; subsidiarita trestní represe; omyl v trestním právu; okolnosti vylučující protiprávnost; sankční systém trestního práva (alternativní tresty, odnětí svobody, doživotí, vězeňství); trestní právo mladistvých; trestní odpovědnost právnických osob; hospodářská kriminalita; právo na spravedlivý proces; mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech a dokazování v trestním řízení.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012