Katedra ústavního práva a politologie

Akademičtí pracovníci katedry ústavního práva a politologie jsou zaměřeni ve své publikační činnosti na všechny oblasti ústavního práva z hlediska teorie i praxe. Jedním z důvodů je, že většina pracovníků působí u Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu nebo Nejvyššího státního zastupitelství. Hlavní pozornost je věnována otázkám teorie ústavy, legislativy včetně tvorby právních předpisů v oblasti územní samosprávy, volebnímu právu, teorii a ochraně základních práv a svobod, teorii státního občanství a postavení hlavy státu. S ohledem na pracovní zaměření pracovníků katedry je trvalá pozornost věnována jednotlivým problémům ústavního a správního soudnictví. V oblasti státovědy to jsou zejména otázky vývoje moderního státu, dělby moci a výkonné moci, v oblasti politologie základní pojmy a procesy a dále politický systém ČR a mezinárodní systém včetně bezpečnostní a zahraniční politiky ČR.

 • Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.

 • prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

  Aktualní pozice a projekty
  Materiální jádro ústav – věčný limit evropské integrace Ústavní soudnictví států Visegrádské skupiny
  Profesní zkušenosti
  : říjen 1987 – únor 1989 stáž v Kanceláři Federálního shromáždění, od 1989 do 1992 expertní činnost pro její Legislativní odbor. Od května 1990 do zániku ČSFR člen Komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády ČSFR, 1998-2006 člen Legislativní rady vlády, od září 1990 do voleb v roce 1992 expert Komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy ČR. Podíl na přípravě řady právních předpisů přímou účastí nebo prostřednictvím konzultací a posudků na žádost ministerstev, poslanců nebo jejich klubů, popř. volebních komisí a politických stran. Dále 1982-1990 přísedící v občanskoprávním senátu Městského soudu v Brně, 1992 asistent soudce Ústavního soudu ČSFR. Od 1994 do 2013 poradce, později asistent soudce Ústavního soudu ČR. 1997-2007 externí pracovník Legislativního odboru Kanceláře Senátu. Od 2013 soudce Ústavního soudu České republiky
 • Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.

 • doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

  Aktualní pozice a projekty
  Docent Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno Advokát
  Profesní zkušenosti
  Asistent, odborný asistent a docent Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1992-dosud. Advokátní koncipient 1993-96, advokát 1996-2006 a od 2014, poslanec 1998-2006, státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství 2006-14.
 • doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.

  Aktualní pozice a projekty
  Hlavní řešitel projektu „Materiální jádro ústav – věčný limit evropské integrace?“
  Profesní zkušenosti
  - při studiu na právnické fakultě absolvoval praxi v advokátní kanceláři Vašíček, Frimmel & Honěk a v občanském sdružení CALLA - po absolvování Právnické fakulty MU v Brně nastoupil v září 2003 jako asistent soudce na Nejvyšší správní soud, kde pracuje dosud - od 1. 9. 2008 asistent na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty MU v Brně, s účinností od 1. 4. 2009 odborný asistent tamtéž - 11. 12. 2008 spoluzorganizoval v rámci Katedry ústavního práva a politologie setkání k 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv s podtitutulem „Jak jsem potkala lidská práva“ za účasti Elišky Wagnerové, Kateřiny Šimáčkové, Anny Šabatové, Jany Koláčkové, Michaely Tomisové a Dáši van der Horst nabízející jejich osobní pohled na problematiku lidských práv - přednáší pro různé další veřejné instituce (Justiční akademie, Česká národní banka, Bezpečnostní informační služba, Fakulta sociálních studií MU Brno) - od června 2005 členem Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union - od června 2006 členem redakční rady časopisu Soudní rozhledy - od ledna 2007 do června 2009 členem Pracovní komise pro veřejné právo – správní právo 2 Legislativní rady vlády - od října 2007 členem International Association of Refugee Law Judges - od ledna 2008 členem České společnosti pro evropské a srovnávací právo - v letech 2009/2010 externí spolupracovník Českého rozhlasu 2 Praha - v září 2010 hostujícím vyučujícím na Universidade Católica Lisabon - spolupracovníkem Institutu politických a ekonomických studií - spolupracuje s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni
 • Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

 • doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

 • JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

 • doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

 • JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D.

 • JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.

 • doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012