Breadcrumbs

Title page || Projects > Current Projects

Currently Solved Projects

Aplikace znalostí procesních obstrukčních taktik vyskytujících se zejména v řízení o dopravních přestupcích za účelem zvýšení efektivity řízení před správními orgány a zvýšení vymahatelnosti práva silničního provozu

Project Period01/03/18 – 28/02/20
Investigatordoc. JUDr. Soňa Skulová, Ph. D.
InvestorTechnology Agency of the Czech Republic

Autonomie vůle zůstavitele – historická a komparativní východiska a jejich uplatnění při aplikaci Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Project Period01/01/17 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international law before national courts

Project Period01/09/18 – 31/08/20
InvestigatorJUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU - "EU_En4s"

Project Period01/01/19 – 31/12/21
InvestigatorJUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Dopravní právo

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorMgr. Anna Chamráthová
InvestorMasaryk University

Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury

Project Period01/01/17 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

InDiv-EU: Integrating Diversity in the EU

Project Period01/01/19 – 31/12/21
Investigatordoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEuropean Union

INFORM - European Academy of ICT law

Project Period01/10/17 – 31/03/19
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Inovace předmětů zaměřených na právo duševního vlastnictví

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasaryk University

InterLex - Advisory and Training system for Internet-related Private International Law

Project Period01/09/18 – 31/08/20
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEuropean Union

JUDI-ARCH - The Rise of Judicial Self-Government in Europe: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect

Project Period01/09/16 – 31/08/21
Investigatordoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorEuropean Union

Legislative Drafting and Implementation of EU Law

Project Period01/09/18 – 31/08/21
Investigatordoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva

Project Period01/01/17 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky

Project Period01/01/17 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu

Project Period01/01/17 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph. D., LL. M.
InvestorCzech Science Foundation

Nahrazování směrnic nařízeními v Evropské unii

Project Period01/01/19 – 31/12/21
Investigatordoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci

Project Period01/01/18 – 31/12/20
Investigatordoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Právní a technické prostředky pro ochranu soukromí v kyberprostoru

Project Period01/01/19 – 31/12/21
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorTechnology Agency of the Czech Republic

Právo v literatuře: kvalitativní analýza obrazu práva v krásné literatuře přelomu 19. a 20. století

Project Period01/01/19 – 31/12/21
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí

Project Period01/01/17 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Transitional Jurisprudence

Project Period01/05/17 – 30/09/21
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Vytvoření elektronického studijního materiálu pro předmět International Commercial Arbitration a posílení praktické výuky tohoto předmětu

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012