Breadcrumbs

Title page || Projects > Current Projects

Currently Solved Projects

Analýza návrhu nového stavebního zákona z pohledu požadavků na ochranu životního prostředí

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Jakub Hanák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Automatické zpracování soudních rozhodnutí: experiment s uživateli

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorMgr. Tereza Novotná
InvestorMasaryk University

COFOLA International 2020

Project Period01/01/20 – 31/12/20
Investigatordoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorMasaryk University

COFOLA 2020

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Michal Janovec, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Contemporary Challenges to International and European Law - Czech and Polish Perspective

Project Period01/01/19 – 31/12/20
Investigatordoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international law before national courts

Project Period01/09/18 – 31/08/20
Investigatordoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU - "EU_En4s"

Project Period01/06/19 – 31/05/21
Investigatordoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Fiskální odpovědnost státu

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Johan Schweigl, Ph. D.
InvestorMasaryk University

InDiv-EU: Integrating Diversity in the EU

Project Period01/01/19 – 31/12/21
Investigatordoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Inovace výuky Základy akademického psaní pro bakaláře

Project Period01/01/20 – 31/12/20
Investigatordoc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
InvestorMasaryk University

InterLex - Advisory and Training system for Internet-related Private International Law

Project Period01/09/18 – 31/08/20
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEuropean Union

JUDI-ARCH - The Rise of Judicial Self-Government in Europe: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect

Project Period01/09/16 – 31/08/21
Investigatordoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorEuropean Union

Judikatura, nebo precedens: Podobnost citovaných rozhodnutí při citacích judikatury

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konference Církev a stát - 26. ročník

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konference Zemědělské hospodaření v době klimatické krize

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Jakub Hanák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Kontextuální vazby justifikace lidských práv jako problém právní filosofie

Project Period01/01/20 – 31/12/22
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Legislative Drafting and Implementation of EU Law

Project Period01/09/18 – 31/08/21
Investigatordoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Morální argumenty v interpretaci lidských práv

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Nahrazování směrnic nařízeními v Evropské unii

Project Period01/01/19 – 31/12/21
Investigatordoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Nástroje ochrany archeologického dedičstva

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorMgr. et Mgr. Róbert Antal
InvestorMasaryk University

Novelizace právní úpravy poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorMgr.Štěpán Richter
InvestorMasaryk University

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2020

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Odpovědnost za škodu ve veřejné správě

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorMgr. Tomáš Svoboda, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Ochrana spotřebitele u smluv uzavřených se zprostředkovateli a dodavateli energií mimo obchodní prostory

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorMgr. Bc. Svatava Veverková
InvestorMasaryk University

Pobytová oprávnění studentů v České republice

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorMgr. Eva Lásková
InvestorMasaryk University

Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci

Project Period01/01/18 – 31/12/20
Investigatordoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Pojem a výklad práva ČLR - otázka konfliktu mezinárodního a vnitrostátního práva

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorMgr. Ondřej Benc
InvestorMasaryk University

Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií konceptu Smart City v dopravě a jejich dopady do práva veřejných zakázek

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Kamil Jelínek
InvestorMasaryk University

Právní a technické prostředky pro ochranu soukromí v kyberprostoru

Project Period01/01/19 – 31/12/21
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorTechnology Agency of the Czech Republic

Právní nástroje ochrany biodiverzity v zemědělsky obhospodařované krajině

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorMgr. Nikola Chábová
InvestorMasaryk University

Právo a technologie VIII

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právo v literatuře: kvalitativní analýza obrazu práva v krásné literatuře přelomu 19. a 20. století

Project Period01/01/19 – 31/12/21
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

PrF - Příspěvek na InstP 2020

Project Period01/01/20 – 31/12/20
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Principy a metodika pro vytvoření českého Kodexu správy a řízení nadací a nadačních fondů s veřejně prospěšným účelem

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorMgr. Jana Polášková
InvestorMasaryk University

Projevy digitalizace v daňovém právu

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorDr Mgr. Damian Czudek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Pronikání trestního práva do ostatních právních odvětví

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Jan Malý
InvestorMasaryk University

Předmět Verwaltungsgerichtsbarkeit in Mitteleuropa

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Radislav Bražina, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Přechodný pobyt zletilého rodinného příslušníka občana EU pohledem unijního, českého a německého práva

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorMgr. Anna Katerina Vintrová, LL. M.
InvestorMasaryk University

Publikace vědeckých monografií VIII

Project Period01/01/20 – 31/12/20
Investigatordoc. JUDr. Marek Fryšták, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Rozvoj pedagogických schopností doktorandských studentů – Právo do základních škol

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Jana Jurníková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Transitional Jurisprudence

Project Period01/05/17 – 30/09/21
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Trendy ve smírném řešení civilních sporů

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorMgr. Jan Holas
InvestorMasaryk University

Účast v korporaci ve smluvních a korporátních souvislostech

Project Period01/01/20 – 31/12/20
Investigatordoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Věcná práva ve srovnání DCFR a českého občanského zákoníku

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorMgr. Lucie Mrázková
InvestorMasaryk University

Veřejný pořádek a statusové otázky v právu obchodních korporací

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorMgr. Ondřej Málek
InvestorMasaryk University

Veřejný zájem v právu

Project Period01/01/19 – 31/12/20
Investigatordoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

VIII. československé setkání doktorských studentů oboru právní historie a římského práva

Project Period01/01/20 – 31/12/20
Investigatordoc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph. D., LL. M. Eur. Int.
InvestorMasaryk University

Vybrané aspekty trestního práva hmotného a procesního v komparativním pohledu II

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorMgr. Adam Coufal
InvestorMasaryk University

Výhled definice relevantních trhů v technologické a digitální sféře

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorMgr. Bc. Jan Kupčík
InvestorMasaryk University

Využití metod sociální reprezentace v analýze právních konceptů

Project Period01/01/20 – 31/12/22
InvestigatorJUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Weyrovy dny právní teorie 2020

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Závislá práce a výkon umělecké činnosti

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Jan Horecký, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2020

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Zpracování studijních podpor pro kurzy právní informatiky

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph. D.
InvestorMasaryk University

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012