Breadcrumbs

Title page || Projects > Current Projects

Currently Solved Projects

Aplikace znalostí procesních obstrukčních taktik vyskytujících se zejména v řízení o dopravních přestupcích za účelem zvýšení efektivity řízení před správními orgány a zvýšení vymahatelnosti práva silničního provozu

Project Period01/03/18 – 28/02/20
Investigatordoc. JUDr. Soňa Skulová, Ph. D.
InvestorTechnology Agency of the Czech Republic

Contemporary Challenges to International and European Law - Czech and Polish Perspective

Project Period01/01/19 – 31/12/20
Investigatordoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international law before national courts

Project Period01/09/18 – 31/08/20
Investigatordoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU - "EU_En4s"

Project Period01/06/19 – 31/05/21
Investigatordoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEuropean Union

InDiv-EU: Integrating Diversity in the EU

Project Period01/01/19 – 31/12/21
Investigatordoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Inovace výuky Základy akademického psaní pro bakaláře

Project Period01/01/20 – 31/12/20
Investigatordoc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
InvestorMasaryk University

InterLex - Advisory and Training system for Internet-related Private International Law

Project Period01/09/18 – 31/08/20
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEuropean Union

JUDI-ARCH - The Rise of Judicial Self-Government in Europe: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect

Project Period01/09/16 – 31/08/21
Investigatordoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorEuropean Union

Kontextuální vazby justifikace lidských práv jako problém právní filosofie

Project Period01/01/20 – 31/12/22
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Legislative Drafting and Implementation of EU Law

Project Period01/09/18 – 31/08/21
Investigatordoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Nahrazování směrnic nařízeními v Evropské unii

Project Period01/01/19 – 31/12/21
Investigatordoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Odpovědnost za škodu ve veřejné správě

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorMgr. Tomáš Svoboda
InvestorMasaryk University

Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci

Project Period01/01/18 – 31/12/20
Investigatordoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Právní a technické prostředky pro ochranu soukromí v kyberprostoru

Project Period01/01/19 – 31/12/21
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorTechnology Agency of the Czech Republic

Právo v literatuře: kvalitativní analýza obrazu práva v krásné literatuře přelomu 19. a 20. století

Project Period01/01/19 – 31/12/21
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

PrF - Příspěvek na InstP 2020

Project Period01/01/20 – 31/12/20
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Předmět Verwaltungsgerichtsbarkeit in Mitteleuropa

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Radislav Bražina, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Rozvoj pedagogických schopností doktorandských studentů – Právo do základních škol

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Jana Jurníková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Transitional Jurisprudence

Project Period01/05/17 – 30/09/21
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Veřejný zájem v právu

Project Period01/01/19 – 31/12/20
Investigatordoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Využití metod sociální reprezentace v analýze právních konceptů

Project Period01/01/20 – 31/12/22
InvestigatorJUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Zpracování studijních podpor pro kurzy právní informatiky

Project Period01/01/20 – 31/12/20
InvestigatorJUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph. D.
InvestorMasaryk University

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012