Breadcrumbs

Title page || Projects > Current Projects

Currently Solved Projects

Aplikace znalostí procesních obstrukčních taktik vyskytujících se zejména v řízení o dopravních přestupcích za účelem zvýšení efektivity řízení před správními orgány a zvýšení vymahatelnosti práva silničního provozu

Project Period01/03/18 – 28/02/20
Investigatordoc. JUDr. Soňa Skulová, Ph. D.
InvestorTechnology Agency of the Czech Republic

Autonomie vůle zůstavitele – historická a komparativní východiska a jejich uplatnění při aplikaci Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Project Period01/01/17 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

Project Period01/01/16 – 31/12/18
Investigatordoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorCzech Science Foundation

Civilní status člověka

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatorprof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

COFOLA INTERNATIONAL 2018

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

COFOLA 2018

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Michal Janovec, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international law before national courts

Project Period01/09/18 – 31/08/20
InvestigatorJUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Činnost právní komise ÚV KSČ a její vliv na podobu právních předpisů v období socialismu

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorMgr. Magdalena Petrů
InvestorMasaryk University

Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury

Project Period01/01/17 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Francouzština pro studium a stáže v zahraničí

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatorprof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
InvestorMasaryk University

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2018

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Informace o rozhodovací činnosti soudů v trestních věcech: teorie a praxe

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorMgr. John Altair Gealfow
InvestorMasaryk University

Informace ve finanční správě

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorDr Mgr. Damian Czudek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

INFORM - European Academy of ICT law

Project Period01/10/17 – 31/03/19
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEuropean Union

InterLex - Advisory and Training system for Internet-related Private International Law

Project Period01/09/18 – 31/08/20
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEuropean Union

JUDI-ARCH - The Rise of Judicial Self-Government in Europe: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect

Project Period01/09/16 – 31/08/21
Investigatordoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorEuropean Union

Konference Církev a stát - 24. ročník

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Legislative Drafting and Implementation of EU Law

Project Period01/09/18 – 31/08/21
Investigatordoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Mediace v teorii a praxi

Project Period01/04/18 – 31/12/18
InvestigatorMgr. Jan Holas
InvestorMasaryk University

Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva

Project Period01/01/17 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky

Project Period01/01/17 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu

Project Period01/01/17 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph. D., LL. M.
InvestorCzech Science Foundation

Nepůvodní a invazivní druhy zvířat - problematika jejich usmrcování.

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorMgr. Radek Dřevěný
InvestorMasaryk University

Nové teorie dělby moci

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Obhájce v trestním řízení

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Jan Provazník, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2018

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci

Project Period01/01/18 – 31/12/20
Investigatordoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Politická teorie

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právní a ekonomické apekty financování neziskových organizací

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právní a ekonomické aspekty devizových intervencí ČNB

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Johan Schweigl, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právní prostředky udržitelného rozvoje obce

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právo a technologie VI

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasaryk University

PrF - Příspěvek na IP 2018

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatordoc. JUDr. Markéta Selucká, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí

Project Period01/01/17 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Publikace vědeckých monografií VI

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatordoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Recentní překážky efektivního naplňování cílů trestního řízení

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorMgr. David Čep
InvestorMasaryk University

Riešenie sporov dotknutých korupciou v medzinárodnej obchodnej arbitráži

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorMgr. Michaela Garajová
InvestorMasaryk University

Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatordoc. JUDr. Petr Lavický, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Soutěžní právo v digitálním věku

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorMgr. Bc. Jan Kupčík
InvestorMasaryk University

Teoretické a praktické problémy přeshraničního vymáhání soukromoprávních nároků z nekalosoutěžního jednání a neoprávněných zásahů do práv k duševnímu vlastnictví

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Transitional Jurisprudence

Project Period01/05/17 – 30/09/21
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Verbatim divadlo pro právníky

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací II

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorIng. Mgr. Radek Ruban, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře II

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatordoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vývojové tendence trestní politiky II

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorMgr. Katarína Kandová
InvestorMasaryk University

Weyrovy dny právní teorie 2018

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Zdraví a práce

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Jan Horecký, Ph. D.
InvestorMasaryk University

6th Annual European and Comparative Law PhD Workshop

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatordoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorMasaryk University

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012