Breadcrumbs

Title page || Projects > Current Projects

Currently Solved Projects

Alokace právní odpovědnosti v propojených systémech

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorMgr. Veronika Žolnerčíková
InvestorMasaryk University

Aplikace znalostí procesních obstrukčních taktik vyskytujících se zejména v řízení o dopravních přestupcích za účelem zvýšení efektivity řízení před správními orgány a zvýšení vymahatelnosti práva silničního provozu

Project Period01/03/18 – 28/02/20
Investigatordoc. JUDr. Soňa Skulová, Ph. D.
InvestorTechnology Agency of the Czech Republic

Argumentation 2019

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Autonomie vůle zůstavitele – historická a komparativní východiska a jejich uplatnění při aplikaci Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Project Period01/01/17 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

COFOLA INTERNATIONAL 2019

Project Period01/01/19 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. David Sehnálek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

COFOLA 2019

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Michal Janovec, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Contemporary Challenges to International and European Law - Czech and Polish Perspective

Project Period01/01/19 – 31/12/20
Investigatordoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international law before national courts

Project Period01/09/18 – 31/08/20
InvestigatorJUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Digitální platformy, velká (a jiná) data a jejich soutěžně-právní regulace

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorMgr. Bc. Jan Kupčík
InvestorMasaryk University

Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU - "EU_En4s"

Project Period01/06/19 – 31/05/21
InvestigatorJUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Dopravní právo

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Anna Chamráthová
InvestorMasaryk University

Evoluce právních souvislostí veřejných financí ve vybraných zemích

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorIng. Eva Tomášková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury

Project Period01/01/17 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

InDiv-EU: Integrating Diversity in the EU

Project Period01/01/19 – 31/12/21
Investigatordoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Inovace předmětů zaměřených na právo duševního vlastnictví

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasaryk University

InterLex - Advisory and Training system for Internet-related Private International Law

Project Period01/09/18 – 31/08/20
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEuropean Union

IUS HONORARIUM - římské magistratury a jejich činnost

Project Period01/01/19 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

JUDI-ARCH - The Rise of Judicial Self-Government in Europe: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect

Project Period01/09/16 – 31/08/21
Investigatordoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorEuropean Union

Konference Církev a stát - 25. ročník

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Legislative Drafting and Implementation of EU Law

Project Period01/09/18 – 31/08/21
Investigatordoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Legitimita soudního rozhodování

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva

Project Period01/01/17 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky

Project Period01/01/17 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu

Project Period01/01/17 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph. D., LL. M.
InvestorCzech Science Foundation

Nahrazování směrnic nařízeními v Evropské unii

Project Period01/01/19 – 31/12/21
Investigatordoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Obchodní jméno jako předmět práva průmyslového vlastnictví

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Pavel Koukal, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2019

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci

Project Period01/01/18 – 31/12/20
Investigatordoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Polsko-czeskie forum akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa

Project Period01/09/19 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorOther foreign Foundation/Fund

Právní a technické prostředky pro ochranu soukromí v kyberprostoru

Project Period01/01/19 – 31/12/21
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorTechnology Agency of the Czech Republic

Právo a Technologie VII

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právo v literatuře: kvalitativní analýza obrazu práva v krásné literatuře přelomu 19. a 20. století

Project Period01/01/19 – 31/12/21
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

PrF - Příspěvek na IP 2019

Project Period01/01/19 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí

Project Period01/01/17 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Publikace vědeckých monografií VII

Project Period01/01/19 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Marek Fryšták, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Správní trestání na úseku životního prostředí

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorMgr. Barbora Mitášová
InvestorMasaryk University

Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Radislav Bražina, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Transitional Jurisprudence

Project Period01/05/17 – 30/09/21
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu II

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Universal, regional, national - ways of the development of private international law in 21th century

Project Period01/01/19 – 31/12/19
Investigatorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMasaryk University

Veřejný zájem v právu

Project Period01/01/19 – 31/12/20
Investigatordoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací III

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorIng. Mgr. Radek Ruban, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vybrané aspekty trestního práva hmotného a procesního v komparativním pohledu

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorMgr. Adam Coufal
InvestorMasaryk University

Vytvoření elektronického studijního materiálu pro předmět International Commercial Arbitration a posílení praktické výuky tohoto předmětu

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Weyrovy dny právní teorie 2019

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2019

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012