History and Solved Projects

A Critical Approach to Public International Law and International Investment Law and Arbitration

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorMgr. Zdeněk Nový, Ph. D., LL. M.
InvestorMasaryk University

Adjustace specifických procesních otázek a koncepce trestního řízení

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorJUDr. Jan Provazník, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Adjustace specifických procesních otázek lidskoprávním požadavkům

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Jan Provazník, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Aktuální judikatura k trestnímu řízení

Project Period01/01/14 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Marek Fryšták, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Aktuální otázky mezinárodního rozhodčího řízení

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Aktuální problémy postihu daňové kriminality v ČR ve srovnání s trestním zákonodárstvím v německy mluvících zemích.

Project Period01/01/12 – 31/12/12
Investigatordoc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
InvestorMasaryk University

Alokace právní odpovědnosti v propojených systémech

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorMgr. Veronika Žolnerčíková
InvestorMasaryk University

Alternativní způsoby financování NNO

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorMgr. Miloslav Hrdlička
InvestorMasaryk University

Alternativy v trestném právu hmotném a procesním fyzických a právnických osob

Project Period01/01/13 – 31/12/13
Investigatorprof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
InvestorMasaryk University

Alternativy v trestním právu

Project Period01/01/12 – 31/12/12
Investigatorprof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
InvestorMasaryk University

Analýza judikatury v oblasti zdravotnického práva

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorMgr. Zuzana Candigliota
InvestorMasaryk University

Analýza nadačního práva ve vybraných evropských zemích v proměnách času

Project Period11/12/13 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph. D.
InvestorNadation/Found - National

Aplikace vylučující klauzule dle čl. 1F(c) Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků na osoby podezřelé z terorismu

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorMgr. et Mgr. Linda Janků, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Aplikace znalostí procesních obstrukčních taktik vyskytujících se zejména v řízení o dopravních přestupcích za účelem zvýšení efektivity řízení před správními orgány a zvýšení vymahatelnosti práva silničního provozu

Project Period01/03/18 – 29/02/20
Investigatordoc. JUDr. Soňa Skulová, Ph. D.
InvestorTechnology Agency of the Czech Republic

Argumentation 2012 – Formal Methods in Legal Reasoning

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorJUDr. Bc. Jaromír Šavelka
InvestorMasaryk University

Argumentation 2012 – Law and Literature

Project Period01/01/12 – 31/12/12
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Argumentation 2013: Formal Methods in Legal Reasoning

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasaryk University

ARGUMENTATION 2013 - Law and Literature

Project Period01/01/13 – 31/12/13
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Argumentation 2015

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Michal Malaník, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Argumentation 2019

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Art právo

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Autonomie vůle zůstavitele – historická a komparativní východiska a jejich uplatnění při aplikaci Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Project Period01/01/17 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Axiologické základy právního myšlení

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

Project Period01/01/16 – 31/12/18
Investigatordoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorCzech Science Foundation

Borders of Europe

Project Period01/09/11 – 31/12/12
InvestigatorJUDr. Kateřina Uhlířová, Ph. D., LL. M.
InvestorEuropean Union

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorMgr. Miroslav Knob
InvestorMasaryk University

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorMgr. Martina Grochová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorMgr. et Mgr. Helena Bončková, LL. M.
InvestorMasaryk University

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorMgr. Lenka Píčová
InvestorMasaryk University

Celní právo

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Dana Šramková, Ph. D., MBA
InvestorMasaryk University

Celní správa v organizačním a funkčním pojetí

Project Period17/02/11 – 31/12/11
InvestigatorJUDr. Dana Šramková, Ph. D., MBA
InvestorMasaryk University

Civilní status člověka

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatorprof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

COFOLA INTERNATIONAL 2017

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

COFOLA INTERNATIONAL 2018

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

COFOLA INTERNATIONAL 2019

Project Period01/01/19 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. David Sehnálek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

COFOLA 2010

Project Period01/01/10 – 31/12/10
InvestigatorJUDr. Eva Brucknerová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

COFOLA 2018

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Michal Janovec, Ph. D.
InvestorMasaryk University

COFOLA 2019

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Michal Janovec, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Competition policy and mergers and acquisitions in the Czech Republic and in the European Context

Project Period01/01/03 – 31/12/05
Investigatorprof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
InvestorCzech Science Foundation

Constitutional Law Aspects of the Integration of the Czech Republic to the European Union

Project Period01/01/98 – 31/01/99
Investigatorprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
InvestorMinistry of Foreign Affairs of the CR

Consumer sentiment regarding privacy on user generated content services in the digital economy

Project Period01/05/10 – 30/04/13
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Consumer sentiment regarding privacy on user generated content (UGC) services in the digital economy - CONSENT

Project Period01/05/10 – 30/04/13
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Crimen repetundarum

Project Period01/01/10 – 31/12/10
InvestigatorJUDr. Miroslav Frýdek, Ph. D. et Ph. D.
InvestorMasaryk University

Critical edition of the socalled Book of Rosemberg (Rožmberská kniha)

Project Period01/01/09 – 31/12/11
InvestigatorMgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Critical infrastructure in cyber security

Project Period01/04/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph. D.
InvestorFoundation/Fund - foreign

Current state of the development of the legal regulation of EU external commercial regulations

Project Period01/01/04 – 31/12/05
Investigatorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorCzech Science Foundation

Customs law within the globalisation

Project Period01/01/09 – 31/12/11
InvestigatorJUDr. Dana Šramková, Ph. D., MBA
InvestorCzech Science Foundation

Czech Private International Law

Project Period01/01/15 – 31/12/15
Investigatorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMasaryk University

Česko-polská právní komparatistika

Project Period01/01/12 – 31/12/12
Investigatordoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Česko-polská právní komparatistika 2013

Project Period01/01/13 – 31/12/13
Investigatordoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Český konstitucionalimus (CZE-CON): Odkud jdeme a kam kráčíme

Project Period01/05/14 – 30/04/15
Investigatordoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorNadation/Found - National

Činnost právní komise ÚV KSČ a její vliv na podobu právních předpisů v období socialismu

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorMgr. Magdalena Petrů
InvestorMasaryk University

Dědictví v přeshraničním kontextu pohledem evropské unifikované úpravy

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Derivativní žaloby (o náhradu škody vůči členům statutárního orgánu)

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorIng. Mgr. Radek Ruban, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Determinace daňového práva

Project Period01/01/15 – 31/12/15
Investigatordoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Digitální platformy, velká (a jiná) data a jejich soutěžně-právní regulace

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorMgr. Bc. Jan Kupčík
InvestorMasaryk University

Dimensions of Evidence in European Civil Procedure

Project Period01/03/13 – 30/09/15
Investigatordoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva

Project Period01/09/11 – 31/08/14
InvestigatorJUDr. Kateřina Šimáčková, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Dohled nad kapitálovým trhem

Project Period01/01/11 – 31/12/11
Investigatordoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Dokazování v přípravném řízení

Project Period01/01/12 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Marek Fryšták, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému.

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorMgr. Veronika Kozlová
InvestorMasaryk University

Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému.

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorMgr. Veronika Kozlová
InvestorMasaryk University

Dopravní právo

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Anna Chamráthová
InvestorMasaryk University

Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorJUDr. Jaroslav Stránský, Ph. D.
InvestorMasaryk University

ECTS Label

Project Period01/01/07 – 31/12/07
Investigatordoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Efektivita činnosti ústavních soudů a její měření

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Efektivní právní zastupování lékařů a pacientů v medicínských sporech - dynamika vztahů, předcházení a řešení sporů, komunikace

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorMgr. Lucie Atkinsová, LL. M.
InvestorMasaryk University

Efektivnost návrhových prostředků ochrany proti nepravomocným správním aktům

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorJUDr. David Hejč, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Efektivnost ochrany práv osob dotčených stavebními záměry nejen z pohledu Veřejného ochránce práv

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Anna Chamráthová
InvestorMasaryk University

Ekonomizace substantivního přezkumu fúzí v ČR – iluze či realita?

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorMgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Elektronické důkazy

Project Period01/01/15 – 31/12/15
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Elektronizace a její vliv na unifikované unijní kolizní a procesní předpisy pro řešení soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Empower - Cooperation for Employees with Changed Working Abilities”.

Project Period01/02/13 – 31/07/13
InvestigatorJUDr. Jana Komendová, Ph. D.
InvestorInternational Visegrad Fund (IVF)

Energetická unie: právní a institucionální rámec

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorMgr. Martin Švec
InvestorMasaryk University

Enhancing Social Characteristics and Public Responsibility of Israeli Teaching through an HEI/Student Alliance

Project Period01/12/13 – 30/11/16
InvestigatorJUDr. Veronika Smutná, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Environmentální a sociologické aspekty kvality života v právní perspektivě

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

European Constitutional Law and Politics

Project Period01/09/14 – 31/08/17
Investigatordoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorEuropean Union

European Judicial Area

Project Period01/01/00 – 31/01/02
Investigatorprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
InvestorCzech Science Foundation

European tax law

Project Period07/01/09 – 31/12/09
Investigatordoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

European Union Regulation of Financial Services online

Project Period01/01/11 – 31/08/13
Investigatorprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
InvestorEuropean Union

Evoluce právních souvislostí veřejných financí ve vybraných zemích

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorIng. Eva Tomášková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Evropské insolvenční právo - aktuální trendy, výzvy a budoucnost

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorMgr. Silvie Mahdalová
InvestorMasaryk University

Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury

Project Period01/01/17 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Extending and Innovating University Education in the Area Law and Technology

Project Period01/06/09 – 31/12/11
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

FakT

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorMgr. Vlastimil Vitoul
InvestorMasaryk University

FAKT

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorMgr. Martina Grochová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Finance územní samosprávy

Project Period01/03/14 – 31/12/14
InvestigatorJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Finančněprávní apeskty úpadku

Project Period01/01/11 – 31/12/11
InvestigatorJUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Finanční právo procesní

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorJUDr. Dana Šramková, Ph. D., MBA
InvestorMasaryk University

Finanční vztahy a úpadek

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorJUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Francouzština pro studium a stáže v zahraničí

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatorprof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
InvestorMasaryk University

Harmonization of the Czech law with the EC law /selected problems concerning the accession of the Czech Republic to the European Union/

Project Period01/01/96 – 31/01/97
Investigatorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorCzech Science Foundation

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Project Period01/01/13 – 31/12/13
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Project Period01/01/14 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Project Period01/01/12 – 31/12/12
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2015

Project Period01/01/15 – 31/12/15
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2016

Project Period01/01/16 – 31/12/16
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2017

Project Period01/01/17 – 31/12/17
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2018

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Hranice odškodňovacího nároku v soukromoprávním vymáhání kartelového práva

Project Period01/02/17 – 31/12/17
InvestigatorMgr. Bc. Jan Kupčík
InvestorMasaryk University

Charta místní samosprávy vs. financování obcí

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorDr Mgr. Damian Czudek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

I. československé setkání doktorských studentů oboru právní historie

Project Period01/01/13 – 31/12/13
Investigatorprof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
InvestorMasaryk University

III. československé setkání doktorských studentů oboru právní historie a římského práva

Project Period01/01/15 – 31/12/15
Investigatordoc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph. D., LL. M. Eur. Int.
InvestorMasaryk University

Individual Freedom of Movement and International Legal Commitments of States

Project Period01/01/98 – 31/01/98
Investigatorprof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
InvestorMinistry of Foreign Affairs of the CR

Informace o rozhodovací činnosti soudů v trestních věcech: teorie a praxe

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorMgr. Bc. John Altair Gealfow
InvestorMasaryk University

Informace ve finanční správě

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorDr Mgr. Damian Czudek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Informační elektronické a hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Project Period01/01/10 – 31/12/10
Investigatordoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Informační elektronické a hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Project Period01/01/11 – 31/12/11
Investigatordoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

INFORM - European Academy of ICT law

Project Period01/10/17 – 31/03/19
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Inovace a transformace předmětu MV816K na "PRÁVNICKÉ OSOBY CIVILNÍHO PRÁVA"

Project Period01/01/15 – 31/12/15
Investigatordoc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Inovace doktorských kurzů „Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů)“

Project Period01/03/14 – 31/12/14
InvestigatorJUDr. Jaromír Kožiak, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Inovace povinných předmětů bakalářského studia Základy správního práva procesního I a Základy správního práva procesního II

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Alena Kliková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Inovace práva - vytvoření nového povinně volitelného předmětu pro magisterské studium s názvem "Postih ekonomické kriminality"

Project Period01/03/14 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
InvestorMasaryk University

Inovace předmětu MVV7916K Katastr nemovitostí

Project Period01/03/14 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
InvestorMasaryk University

Inovace předmetu navazujícího magisterského studia NV302K Veřejné stavební právo

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorMgr. Michal Matouš, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Inovace předmětu Řízení před Ústavním soudem

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Inovace předmětů zaměřených na právo duševního vlastnictví

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Inovace seminární výuky Filosofie pro právníky

Project Period01/01/04 – 12/12/04
Investigatordoc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Inovace studijních programů v oborech správního práva a správní vědy

Project Period01/01/01 – 31/12/01
Investigatorprof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Inovace výuky práva cenných papírů

Project Period01/01/15 – 31/12/15
Investigatordoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Inovace výuky zdravotnického práva na Masarykově univerzitě

Project Period01/01/16 – 31/12/16
Investigatordoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorMasaryk University

InovaCom

Project Period01/03/12 – 28/02/14
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Instituty správy majetku v NOZ a jejich specifika

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorMgr. Vlastimil Vitoul
InvestorMasaryk University

Interakce práva a ekonomie

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Interception of Electronic Communication in the Czech Republic and Slovakia

Project Period01/01/16 – 31/12/16
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

International and European Legal and Ethical Standards of Biomedical Research in Czech Republic

Project Period01/09/02 – 31/12/04
Investigatordoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

International Public Law in Action: The Application Phase (Mezinárodní právo veřejné v akci: aplikační fáze)

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Kateřina Uhlířová, Ph. D., LL. M.
InvestorMasaryk University

Interpretace antidiskriminačního zákona v podmínkách českého právního řádu

Project Period01/01/11 – 31/12/11
InvestigatorMgr. Petr Bouda
InvestorMasaryk University

Interpretační činnost SD EU k problematice mezinárodní příslušnosti - pravomoci

Project Period01/01/14 – 31/12/14
Investigatorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMasaryk University

Interpretační činnost SD EU k problematice uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a k problematice kolizní (Nařízení Brusel I, Řím I a Řím II)

Project Period01/01/14 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorMasaryk University

IUS HONORARIUM - římské magistratury a jejich činnost

Project Period01/01/19 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

JANE - Judicial Accountability in New Europe

Project Period01/09/12 – 31/08/14
Investigatordoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorEuropean Union

Komparace české a polské finančněprávní regulace

Project Period01/01/11 – 31/12/11
InvestigatorDr Mgr. Damian Czudek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Komparativní studie angloamerického práva korporací se zaměřením na private limited company

Project Period01/01/10 – 31/12/10
InvestigatorJUDr. Jaromír Kožiak, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Komparativní studie firemního práva

Project Period17/02/11 – 31/12/11
InvestigatorJUDr. Eva Večerková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Komparativní studie postavení statutárních orgánů obchodních společností v Evropě

Project Period01/01/11 – 31/12/11
InvestigatorJUDr. Jaromír Kožiak, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Komplexní analýza aplikace ekonomických metod v soutěžním právu (příprava monografie)

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorIng. Mgr. Zuzana Hajná, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Koncepční, systémové a institucionální změny soukromého práva a civilního práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva

Project Period01/01/13 – 31/12/14
Investigatorprof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
InvestorMasaryk University

Konference Argumentation 2017

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorMgr. Bc. Monika Hanych, Ph. D., LL. M.
InvestorMasaryk University

Konference Církev a stát - 19. ročník

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konference Církev a stát - 20. ročník

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konference Církev a stát - 21. ročník

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorMgr. Martina Grochová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konference Církev a stát - 22. ročník

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konference Církev a stát - 23. ročník

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konference Církev a stát - 24. ročník

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konference Církev a stát - 25. ročník

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konference COFOLA INTERNATIONAL 2013

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorMgr. Zdeněk Nový, Ph. D., LL. M.
InvestorMasaryk University

Konference COFOLA INTERNATIONAL 2014

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konference COFOLA INTERNATIONAL 2015

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konference COFOLA INTERNATIONAL 2016

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

KONFERENCE COFOLA 2011

Project Period01/01/11 – 31/12/11
InvestigatorJUDr. Eva Brucknerová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

KONFERENCE COFOLA 2011 Sekce Ústavu práva a technologií

Project Period01/01/11 – 31/12/11
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasaryk University

KONFERENCE COFOLA 2012

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorJUDr. Eva Brucknerová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konference COFOLA 2013

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorJUDr. Eva Brucknerová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konference COFOLA 2014

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorJUDr. Eva Brucknerová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konference COFOLA 2015

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konference COFOLA 2016

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konference Diskurs a právo 2011

Project Period17/02/11 – 31/12/11
InvestigatorJUDr. Bc. Jaromír Šavelka
InvestorMasaryk University

Konference "Hospodářské trestné činy včera a dnes"

Project Period01/01/16 – 31/12/16
Investigatordoc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph. D., LL. M. Eur. Int.
InvestorMasaryk University

Konference pro doktorandy a mladé právní vědce COFOLA 2017

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konference Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorMgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Konstituování bakalářského studijního oboru Právo a finance s dílčím využitím materie pro postgraduální studia v rámci CŽV

Project Period01/01/06 – 31/12/06
Investigatorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Kontinuita a diskontinuita v soudních a právních profesích

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Kontinuita právních institucí

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Michal Malaník, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Land Ownership in the Czech Republic

Project Period01/01/98 – 31/01/00
Investigatordoc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
InvestorCzech Science Foundation

LAPSI 2.0 - Legal aspects of public sector information 2.0

Project Period01/01/13 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Law Aspects of Municipal Capacity in Section of Housing

Project Period01/12/04 – 30/09/05
InvestigatorJUDr. Stanislav Kadečka, Ph. D.
InvestorMinistry for Regional Development of the CR

Law of political parties

Project Period01/01/95 – 31/01/96
Investigatorprof. JUDr. Jan Filip, CSc.
InvestorCzech Science Foundation

Law Regulation of Local Self-Government in the Czech Republic

Project Period01/01/06 – 31/12/08
InvestigatorJUDr. Stanislav Kadečka, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Legal and other instruments of control of elections in the Czech Republic

Project Period01/01/98 – 31/01/99
Investigatorprof. JUDr. Jan Filip, CSc.
InvestorCzech Science Foundation

Legal Aspects of Public Sector Information

Project Period01/03/10 – 22/09/12
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Legal attitudes and value orientations of delinguent women, considering juvenile delinguents of Roma origin

Project Period01/01/02 – 31/12/04
Investigatordoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Legal means and strategies of solving old environmental damages

Project Period01/01/06 – 31/12/08
Investigatordoc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Legal regulation concerning finances and property of regional autonomous units

Project Period01/01/01 – 31/01/04
Investigatordoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph. D.
InvestorAcademy of Sciences of the Czech Republic

Legislating from Strasbourg: How International Human Rights Law Influences Domestic Legislation

Project Period01/01/17 – 30/04/17
Investigatordoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Legitimita soudního rozhodování

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Letní škola práva životního prostředí

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph. D., LL. M.
InvestorMasaryk University

Liberalizace individuálního a kolektivního pracovního práva a její nástroje v současném období

Project Period01/01/11 – 31/12/11
Investigatordoc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
InvestorMasaryk University

Limity principu proporcionality

Project Period01/01/10 – 31/12/10
InvestigatorJUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph. D., LL. M.
InvestorMasaryk University

Loterie online

Project Period01/01/11 – 31/12/11
InvestigatorMgr. Alena Salinková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Mediace v teorii a praxi

Project Period01/04/18 – 31/12/18
InvestigatorMgr. Jan Holas
InvestorMasaryk University

MENU FOR JUSTICE - towards an european curriculum studiorum on judicial studies

Project Period01/10/09 – 30/09/12
InvestigatorJUDr. Stanislav Kadečka, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorJUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu II

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorJUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Metodologický seminář římského práva

Project Period01/01/15 – 31/12/15
Investigatordoc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.
InvestorMasaryk University

Metodologie citační analýzy judikatury

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva

Project Period01/01/17 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Metody právní argumentace

Project Period01/01/13 – 31/12/13
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Mezinárodní licenční smlouva - kolizní otázky

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky: trendy, praxe, příčiny a důsledky

Project Period01/02/13 – 31/12/16
Investigatorprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
InvestorCzech Science Foundation

Mezinárodní právo procesní a internet

Project Period01/01/11 – 31/12/11
Investigatorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMasaryk University

Mezinárodní právo soukromé a internet

Project Period01/01/10 – 31/12/10
Investigatorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMasaryk University

Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní a procesní aspekty

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky

Project Period01/01/17 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Mezinárodní trestní právo

Project Period01/01/11 – 31/12/11
InvestigatorJUDr. Kateřina Červinková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Mezinárodní trestní právo v anglosaském právním systému

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorJUDr. Kateřina Červinková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Mezinárodní trestní soudnictví

Project Period01/01/10 – 31/12/10
InvestigatorJUDr. Kateřina Červinková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Mezinárodní vědecká konference „Ochrana přírody při rozvojových činnostech“.

Project Period01/03/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorSouth-Moravian Region

Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu

Project Period01/01/17 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph. D., LL. M.
InvestorCzech Science Foundation

Místní poplatky v teorii a praxi

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Místní poplatky v teorii a praxi II

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Možnosti adjustace trestního řízení specifické kriminalitě

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Jan Provazník, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Možnosti a omezení ekonomické analýzy v soutěžním právu

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorIng. Mgr. Zuzana Hajná, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Možnosti liberalizace kolektivního pracovního práva v současném období, nástroje

Project Period01/01/12 – 31/12/12
Investigatordoc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
InvestorMasaryk University

Možnosti prieskumu arbitrážnych nálezov

Project Period31/01/11 – 31/12/11
InvestigatorMgr. Ivan Cisár, Ph. D.
InvestorMasaryk University

MUNI Law Working Paper Series

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorMgr. Adam Blisa
InvestorMasaryk University

MUNI Law Working Paper Series

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorMgr. Bc. Martin Bobák
InvestorMasaryk University

MUNI Law Working Paper Series

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorMgr. Bc. Martin Bobák
InvestorMasaryk University

MUNI Law Working Paper Series

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorMgr. Bc. Martin Bobák
InvestorMasaryk University

Národní zprávy pro Mezinárodní akademii srovnávacího práva

Project Period01/01/14 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Nástroje ochrany kulturního, přírodního a smíšeného dědictví

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Naturalizace v České republice

Project Period01/01/15 – 31/12/17
InvestigatorMgr. Pavel Kandalec, Ph. D., LL. M.
InvestorCzech Science Foundation

Návrat k zásadě superficies solo cedit a související instituty

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorMgr. Anna Pekařová
InvestorMasaryk University

Německé právní normy upravující státní občanství na území okupovaných českých zemí v letech 1938 až 1945

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. František Emmert, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Neplatnost právního jednání a její koncepce v občanském zákoníku

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Lukáš Hadamčík, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Nepůvodní a invazivní druhy zvířat - problematika jejich usmrcování.

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorMgr. Radek Dřevěný
InvestorMasaryk University

Non-State Agents of Persecutions

Project Period01/01/06 – 31/01/07
Investigatordoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorMasaryk University

Nové alternativní tresty v českém trestním zákoníku

Project Period17/02/11 – 31/12/11
Investigatorprof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
InvestorMasaryk University

Nové soukromé právo v komparativních souvislostech

Project Period01/01/17 – 31/12/17
Investigatordoc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Nové teorie dělby moci

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Nové trendy v soudcovské tvorbě práva

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Nově vzniklý stát Kosovo a jeho státní občané

Project Period01/01/10 – 31/12/10
InvestigatorMgr. Pavel Kandalec, Ph. D., LL. M.
InvestorMasaryk University

Nutnost konsenzu stran jako předpokladu rozhodčího řízení - skutečnost nebo fikce?

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Obhájce v trestním řízení

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Jan Provazník, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Obchodní jméno jako předmět práva průmyslového vlastnictví

Project Period01/01/19 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Pavel Koukal, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Obchodní podmínky

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorMgr. Monika Příkazská, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2011

Project Period17/02/11 – 31/12/11
Investigatordoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2012

Project Period01/01/12 – 31/12/12
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2013

Project Period01/01/13 – 31/12/13
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2014

Project Period01/01/14 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2015

Project Period01/01/15 – 31/12/15
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2016

Project Period01/01/16 – 31/12/16
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2017

Project Period01/01/17 – 31/12/17
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2018

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2019

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Odklony v trestním řízení

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorJUDr. Jan Provazník, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Odpovednost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy

Project Period01/01/11 – 31/12/13
Investigatordoc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Odůvodnění správního orgánu při ukládání sankcí

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorMgr. Nikola Jílková
InvestorMasaryk University

Odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění v členských zemích Evropské unie

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorJUDr. Kristýna Eichmeierová
InvestorMasaryk University

Ochrana hospodářské soutěže z pohledu práva a ekonomie

Project Period01/01/10 – 31/12/12
Investigatordoc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Ochrana slabší smluvní strany a důsledky na její postavení ve spolku

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorJUDr. Michal Janoušek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Ochrana soukromí versus svoboda projevu médií

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorJUDr. Lucia Hudecová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Ochrana spotřebitele v Návrhu Společného referenčního rámce a ve směrnici o právech spotřebitelů ve vztahu k českému soukromému právu

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorJUDr. Eva Dobrovolná, Ph. D., LL. M.
InvestorMasaryk University

Ochrana spotřebitele v soukromém právu

Project Period01/01/06 – 31/01/07
Investigatordoc. JUDr. Markéta Selucká, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Ochrana, transfer a uplatnění výsledků VaV na národní a mezinárodní úrovni

Project Period01/09/11 – 31/08/14
Investigatorprof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Ochrana veřejného zdraví v kontextu ochrany lidských práv

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Ochrana zaměstnance ve světle mezinárodního práva soukromého a procesního

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorMgr. Kateřina Remsová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Project Period01/01/10 – 31/12/10
InvestigatorJUDr. Ing. Michaela Dražková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Organizace správy na úseku regionálního rozvoje

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorMgr. Jiří Venclíček
InvestorMasaryk University

Origination of the electronic library consisting of Austrian Realm Collection of law 1849-1918

Project Period01/01/09 – 31/12/09
Investigatordoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Own Tax Incomes of the Municipalities

Project Period01/01/09 – 31/12/11
Investigatordoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Pedagogické dovednosti při výuce práva

Project Period01/03/14 – 31/12/14
InvestigatorJUDr. Simona Trávníčková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Podpora tvůrčí činnosti talentovaných studentů

Project Period01/01/09 – 31/12/09
Investigatordoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Podvody s finančními prostředky Evropské unie a ochrana těchto prostředků

Project Period01/01/14 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
InvestorMasaryk University

Political science review

Project Period01/01/97 – 31/01/99
Investigatordoc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Political Science Review

Project Period01/01/00 – 31/01/02
Investigatordoc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Politická teorie

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Politický proces se slovenskými příslušníky StB v roce 1953

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorMgr. et Mgr. Michal Škerle
InvestorMasaryk University

Polsko-czeskie forum akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa

Project Period01/09/19 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorFoundation/Fund - foreign

Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na správu daní a elektronizaci výkonu veřejné správy

Project Period01/09/09 – 31/05/11
InvestigatorDr Mgr. Damian Czudek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Postavení a role veřejné žaloby v nadnárodním kontextu

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorMgr. Petr Zarivnij, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Postavení daňového práva v systému práva finančního a jejich vztah k ostatním odvětvím práva

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Postavení poškozeného a oběti v českém trestním řízení v porovnání se sousedními státy

Project Period01/01/14 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Marek Fryšták, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Povaha právní vědy a obecná metodologie právní vědy (Legal Science 2016)

Project Period01/01/16 – 31/12/16
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Poválečné pracovní právo (1945-1948)

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorJUDr. Veronika Steinová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Pozitivní povinnosti státu v mezinárodním právu

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorMgr. Lucie Nechvátalová
InvestorMasaryk University

Pracovní podmínky ve školství s akcentem na odměňování

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorJUDr. Jan Horecký, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Praktické aspekty aplikace Nařízení o dědictví v mezinárodním, unijním a vnitrostátním kontextu

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Praní špinavých peněz

Project Period01/01/11 – 31/12/11
InvestigatorJUDr. Ing. Michaela Dražková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Pravidlo podnikatelského úsudku po rekodifikaci soukromého práva

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorJUDr. Jaromír Kožiak, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právně teoretický náhled na interpretaci mezinárodního práva

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorMgr. Zdeněk Nový, Ph. D., LL. M.
InvestorMasaryk University

Právní a ekonomické apekty financování neziskových organizací

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právní a ekonomické aspekty devizových intervencí ČNB

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Johan Schweigl, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právní a ekonomické souvislosti veřejných výdajů s akcentem na mandatorní výdaje

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorIng. Eva Tomášková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právní a sociologický rozměr interkulturní mediace v ČR

Project Period01/01/17 – 31/12/17
Investigatordoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právní aspekty fundraisingu NNO

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorMgr. Vlastimil Vitoul
InvestorMasaryk University

Právní aspekty regulace dopravy v teorii a v praxi územních samosprávných celků/ Legal aspects of transportation regulation within theory and praxis of local governments

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorJUDr. David Hejč, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní

Project Period01/01/13 – 31/12/13
Investigatordoc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
InvestorMasaryk University

Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní II

Project Period01/01/14 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
InvestorMasaryk University

Právní fenomenologie

Project Period01/01/14 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právní postavení osob alieni iuris v římském právu

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorMgr. Ivana Stará, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právní problémy kybernetické bezpečnosti

Project Period01/01/16 – 31/12/16
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právní prostředky ochrany před hlukem

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právní prostředky udržitelného rozvoje obce

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právni rámec sběru, zpracování, uchovávání a užívání výzkumných dat

Project Period01/01/15 – 31/12/17
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Právní rámec využívání strukturálních fondů EU územními samosprávnými celky

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorMgr. Tomáš Svoboda, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právo a ICT

Project Period01/01/12 – 31/12/12
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právo a řeč

Project Period01/03/14 – 31/12/14
Investigatordoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právo a technologie

Project Period01/01/13 – 31/12/13
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právo a technologie II

Project Period01/01/14 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právo a technologie III

Project Period01/01/15 – 31/12/15
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právo a technologie IV

Project Period01/01/16 – 31/12/16
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právo a technologie V

Project Period01/01/17 – 31/12/17
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právo a technologie VI

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právo a Technologie VII

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Radislav Bražina, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právo civilního letectví

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe

Project Period01/01/13 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Právo jako systém/Systém of Law

Project Period17/02/11 – 31/12/11
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Právo na spravedlivý proces při zápisu a výmazu (údajných) teroristů

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorMgr. Lucie Nechvátalová
InvestorMasaryk University

Právo proti domácímu násilí

Project Period01/01/10 – 31/12/10
Investigatorprof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Právo vysokých škol

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorJUDr. Veronika Smutná, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

PrF - Příspěvek IP 2015

Project Period01/01/15 – 31/12/15
Investigatordoc. JUDr. Markéta Selucká, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

PrF - Příspěvek IP 2016

Project Period01/01/16 – 31/12/16
Investigatordoc. JUDr. Markéta Selucká, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

PrF - Příspěvek na IP 2017

Project Period01/01/17 – 31/12/17
Investigatordoc. JUDr. Markéta Selucká, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

PrF - Příspěvek na IP 2018

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatordoc. JUDr. Markéta Selucká, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

PrF - Příspěvek na IP 2019

Project Period01/01/19 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Princip rovnosti a ochrana tzv. slabší strany v podmínkách ekonomické nerovnováhy a informační asymetrie podnikatelů prostředky veřejného práva

Project Period01/02/13 – 31/12/15
Investigatorprof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
InvestorCzech Science Foundation

Principy správního práva v teorii a praxi

Project Period01/01/10 – 31/12/10
InvestigatorMgr. Marta Vrbová
InvestorMasaryk University

Private International Law and Intellectual Property Rights

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Proces výběru soudců

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorJUDr. Stanislav Kadečka, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Procesy ve věcech spotřebních daní a cel

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorMgr. Lubomír Kučera
InvestorMasaryk University

Prohloubení praktických aspektů ve výuce předmětů NP201Zk Činnost veřejné správy a MV923K Diskreční pravomoc veřejné správy

Project Period01/01/17 – 31/12/17
Investigatordoc. JUDr. Soňa Skulová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Projekt integrace veřejných licencí

Project Period01/01/12 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Proměny a střetávání právních kultur ve středověku

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorMgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Proměny institutu kolektivní správy ve světle směrnice č. 2014/26/EU

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorMgr. Bc. Lucie Straková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law - a new legal regime for domestic and cross-borde trade

Project Period01/01/13 – 30/06/13
Investigatorprof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
InvestorInternational Visegrad Fund (IVF)

Prosazování environmentálních aspektů udržitelného rozvoje

Project Period01/01/10 – 31/12/10
InvestigatorJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Prosazování ochrany životního prostředí prostřednictvím trestního práva

Project Period01/01/10 – 31/12/10
InvestigatorMgr. et Mgr. Lenka Bahýľová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost

Project Period01/02/13 – 31/12/16
Investigatordoc. JUDr. Soňa Skulová, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Protection of human rights against all forms of racism - philosophical and legal analysis of the problem

Project Period01/01/01 – 31/12/03
Investigatordoc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
InvestorCzech Science Foundation

Předsmluvní odpovědnost a její východiska

Project Period01/01/11 – 31/12/11
InvestigatorJUDr. Miroslav Frýdek, Ph. D. et Ph. D.
InvestorMasaryk University

Převod vlastnického práva v kontextu zásady superficies solo cedit

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorJUDr. Eva Dobrovolná, Ph. D., LL. M.
InvestorMasaryk University

Přínos Karla Engliše k rozvoji ekonomických a právnických disciplín

Project Period17/02/11 – 31/12/11
Investigatordoc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
InvestorMasaryk University

Přístupy k účinkům práva EU v judikatuře vrcholných soudů v ČR, Polsku a na Slovensku

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorMgr. et Mgr. Helena Bončková, LL. M.
InvestorMasaryk University

Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí

Project Period01/01/17 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Publikace vědeckých monografií

Project Period01/01/13 – 31/12/13
Investigatordoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Publikace vědeckých monografií II

Project Period01/01/14 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Publikace vědeckých monografií III

Project Period01/01/15 – 31/12/15
Investigatordoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Publikace věděckých monografiií IV

Project Period01/01/16 – 31/12/16
Investigatordoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Publikace vědeckých monografií V

Project Period01/01/17 – 31/12/17
Investigatordoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Publikace vědeckých monografií VI

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatordoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Publikace vědeckých monografií VII

Project Period01/01/19 – 31/12/19
Investigatordoc. JUDr. Marek Fryšták, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Působení evropských principů správního práva v podmínkách ČR

Project Period17/02/11 – 31/12/11
InvestigatorMgr. Bc. Klára Malaníková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Působení mezinárodního práva v horizontálních vztazích mezi jednotlivci

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorMgr. Zdeněk Nový, Ph. D., LL. M.
InvestorMasaryk University

Realizace působnosti zástupců zaměstnanců a zaměstnavatele v procesu kolektivního vyjednávání

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorJUDr. Jan Horecký, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Recentní překážky efektivního naplňování cílů trestního řízení

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorMgr. David Čep, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Reforma důchodových daní

Project Period01/01/17 – 31/12/17
Investigatordoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Remedies against Enforcement of Foreign Titles according to Brussels I Recast

Project Period01/10/15 – 31/01/18
Investigatordoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Repozitář judikatury práva informačních a komunikačních technologií

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasaryk University

RESPECT – Rules, Expectations & Security through Privacy-Enhanced Convenient Technologies

Project Period01/03/12 – 31/05/15
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Riešenie sporov dotknutých korupciou v medzinárodnej obchodnej arbitráži

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorMgr. Michaela Garajová
InvestorMasaryk University

Rights of the child in the documents of Council of Europe and in law system of the Czech Republic

Project Period01/01/03 – 31/12/03
InvestigatorJUDr. Monika Bayerová, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Rodinné skupinové konference v českém prostředí

Project Period01/01/16 – 31/12/16
Investigatordoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Role celního práva a celní správy ve světle globalizace

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorJUDr. Dana Šramková, Ph. D., MBA
InvestorMasaryk University

Role práva v podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

Project Period01/01/11 – 31/12/11
InvestigatorJUDr. Helena Doležalová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži

Project Period01/01/15 – 31/12/17
InvestigatorMgr. Zdeněk Nový, Ph. D., LL. M.
InvestorCzech Science Foundation

Rozhodca a tribunál v medzinárodnej arbitráži

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorMgr. Ivan Cisár, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Rozhodčí řízení ve vnitrostátní a mezinárodní obchodní praxi - simulované jednání

Project Period01/01/10 – 31/12/10
Investigatorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Rozhodné právo v prostředí kyberprostoru

Project Period17/02/11 – 31/12/11
InvestigatorJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Rozhodovací činnost zahraničních soudů ve věcech nároků z nekalé soutěže

Project Period01/01/10 – 31/12/10
Investigatorprof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
InvestorMasaryk University

Rozhodovací činnost zahraničních soudů ve věcech nároků z nekalé soutěže IV

Project Period01/01/13 – 31/12/13
Investigatordoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Rozhodovací činnost zahraničních soudů ve věcech nároků z nekalé soutěže 2

Project Period17/02/11 – 31/12/11
Investigatorprof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
InvestorMasaryk University

Rozhodovací činnost zahraničních soudů ve věcech nároků z nekalé soutěže 3

Project Period01/01/12 – 31/12/12
Investigatordoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Rozhodovací procesy na úrovni vysoké školy - teorie a praxe

Project Period01/01/11 – 31/12/11
InvestigatorJUDr. Veronika Smutná, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Rozpory vztahu práva ochrany hospodářské soutěže a práva duševního vlastnictví a jejich praktické dopady a východiska

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorJUDr. Tomáš Kubeša, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Rozvoj vědecko-výzkumných kompetencí doktorských studentů

Project Period01/01/17 – 31/12/17
Investigatorprof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
InvestorMasaryk University

Rožmberská kniha jako pramen zemského práva v Čechách (historicko-právní analýza)

Project Period01/10/08 – 30/06/09
InvestigatorMgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Rules, Expectations & Security through Privacy-Enhanced Convenient Technologies - RESPECT

Project Period01/10/13 – 28/02/15
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Římské trestní právo

Project Period01/01/10 – 31/12/10
InvestigatorJUDr. Miroslav Frýdek, Ph. D. et Ph. D.
InvestorMasaryk University

Sankční systém trestního práva - bilance a perspektivy

Project Period01/01/14 – 31/12/14
Investigatorprof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
InvestorMasaryk University

Scalable Measures for Automated Recognition Technologies - SMART

Project Period01/06/11 – 31/05/14
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace

Project Period01/01/14 – 30/06/15
InvestigatorMgr. Ing. Jiří Jaroš
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Setkání právních romanistů České a Slovenské republiky

Project Period17/02/11 – 31/12/11
Investigatordoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

SMART - Scalable Measures for Automated Recognition Technologies

Project Period01/06/11 – 31/05/14
Investigatordoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEuropean Union

Sociologické aspekty veřejné správy

Project Period01/01/17 – 31/12/17
Investigatordoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatordoc. JUDr. Petr Lavický, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Soudní ochrana dotčené veřejnosti v teorii a v praxi

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph. D., LL. M.
InvestorMasaryk University

Soukromoprávní vymáhání škody v soutěžních věcech – sci-fi, nebo blízká budoucnost?

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Tomáš Kubeša, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Soutěžní právo v digitálním věku

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorMgr. Bc. Jan Kupčík
InvestorMasaryk University

Soutěž o nejlepší řešení případové studie (Práva na označování podnikatelů a jejich produktů v ČR)

Project Period01/01/15 – 31/12/15
Investigatorprof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
InvestorMasaryk University

Specifika zacházení s dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného

Project Period01/01/15 – 31/12/15
Investigatorprof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Správa spotřebních daní a cel

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorMgr. Lubomír Kučera
InvestorMasaryk University

Správní právo I

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Veronika Smutná, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Správní procesy v právu životního prostředí

Project Period01/01/10 – 31/12/10
Investigatordoc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
InvestorMasaryk University

Správní trestání na úseku životního prostředí

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorMgr. Barbora Mitášová
InvestorMasaryk University

Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Radislav Bražina, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Srozumitelnost práva

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorJUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Stabilizace ve finančním a daňovém právu

Project Period01/01/17 – 31/12/17
Investigatordoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Stavební zákon a ochrana životního prostředí

Project Period01/01/11 – 31/12/11
Investigatordoc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
InvestorMasaryk University

Stimulace VaV výkonu Právnické fakulty v rámci IRP 2014

Project Period01/01/14 – 31/12/14
Investigatorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Studentská vědecká odborná činnost

Project Period01/01/12 – 31/12/12
Investigatordoc. JUDr. David Sehnálek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Studentský časopis Octopus

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorMgr. Jan Duda
InvestorMasaryk University

Systémová soudržnost norem finančního (a daňového) práva

Project Period01/01/13 – 31/12/13
Investigatordoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Ten Years of the Visegrad Group Member States in the European Union

Project Period01/09/14 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph. D.
InvestorInternational Visegrad Fund (IVF)

Teoretické a praktické problémy přeshraničního vymáhání soukromoprávních nároků z nekalosoutěžního jednání a neoprávněných zásahů do práv k duševnímu vlastnictví

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Teoreticko-empirická východiska zkoumání právního vědomí v mezinárodním kontextu

Project Period01/01/14 – 31/12/14
Investigatordoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva

Project Period01/01/11 – 31/12/13
InvestigatorMgr. Jan Neckář, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

The Celex database - the basic information source of European Law

Project Period01/03/01 – 31/12/03
InvestigatorMgr. Marie Zejdová
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

The development of procedural law in Bohemia and Moravia in the light of legal regulations ( codifications ) of the first half of the 17th century

Project Period01/01/02 – 31/12/03
InvestigatorJUDr. Marta Kadlecová, CSc.
InvestorCzech Science Foundation

The European Context of the Development of Czech Law after 2004

Project Period01/01/05 – 31/12/11
Investigatorprof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

The harmonisation of the law of CR with the law of EC in the field of product liability and in the field of the general product safety

Project Period01/01/00 – 31/01/01
InvestigatorJUDr. Radka Labíková, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

The harmonization of the law of CR with the law of EC in the field of product liability and in the field of the general product safety

Project Period01/01/00 – 31/01/01
InvestigatorJUDr. Radka Labíková, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

The Information System for the European Union Research - the Database KnowEurope

Project Period01/07/00 – 31/12/03
InvestigatorMgr. Marie Zejdová
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Torts from the perspective of the private international law

Project Period03/03/08 – 31/12/10
Investigatordoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Trestní řízení ve věcech mladistvých a ve vybraných státech Evropské unie

Project Period01/01/11 – 31/12/13
InvestigatorJUDr. Eva Brucknerová, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Udržitelná spotřeba jako nástroj k zachování biologické rozmanitosti a přežití lidstva

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu II

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Universal, regional, national - ways of the development of private international law in 21th century

Project Period01/01/19 – 31/12/19
Investigatorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMasaryk University

Úpadkové trestné činy jako výsledek rizika v jednání dlužníka a věřitelů, dokazování. Přípustné riziko jako okolnost vylučující protiprávnost se zaměřením zejména na úpadkové trestné činy.

Project Period01/01/11 – 31/12/11
Investigatordoc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
InvestorMasaryk University

„UPLATŇOVÁNÍ ZÁSADY PŘEDBĚŽNÉ OPATRNOSTI A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK"

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Určování výše náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorMgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Ústavní soudnictví zemí V4

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vedení studentského týmu v soutěži typu moot court jako metoda výuky a její rozvoj

Project Period01/03/14 – 31/12/14
InvestigatorJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Věková hranice trestní odpovědnosti a kriminalita mládeže

Project Period01/01/10 – 31/12/10
Investigatordoc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
InvestorMasaryk University

Verbatim divadlo pro právníky

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Veřejné finance a fiskální právo

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Veřejné finance – ekonomické souvislosti

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Veřejný zájem v památkové péči

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorJUDr. Jana Jurníková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Visegrad scholars: Principles of Good Governance

Project Period01/05/09 – 30/06/09
Investigatordoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorInternational Visegrad Fund (IVF)

Vizualization of Law

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Pavel Loutocký, Ph. D., BA (Hons)
InvestorMasaryk University

Vliv a zájmy v korporaci

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorIng. Mgr. Radek Ruban, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vliv a zájmy v korporaci II

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorIng. Mgr. Radek Ruban, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik

Project Period01/01/14 – 31/12/16
Investigatordoc. JUDr. David Sehnálek, Ph. D.
InvestorCzech Science Foundation

Vliv rekodifikace občanského práva na pracovní právo

Project Period01/01/13 – 31/12/13
Investigatorprof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
InvestorMasaryk University

Vliv unijního práva na úpravu opravných prostředků v cizineckém právu

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorMgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací

Project Period01/01/17 – 31/12/17
Investigatordoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací II

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorIng. Mgr. Radek Ruban, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací III

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorIng. Mgr. Radek Ruban, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vnitřní vývoj mezinárodního práva soukromého ve světle měnících se vnějších podmínek

Project Period01/01/12 – 31/12/12
Investigatorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMasaryk University

Vnitřní vývoj mezinárodního práva soukromého ve světle měnících se vnějších podmínek II

Project Period01/01/13 – 31/12/13
Investigatorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMasaryk University

Vojenský testament ve světle justiniánské kodifikace

Project Period01/01/13 – 31/12/13
Investigatordoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vybrané aspekty normativních správních aktů

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorJUDr. Veronika Smutná, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře

Project Period01/01/14 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře II

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatordoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vybrané aspekty trestního práva hmotného a procesního v komparativním pohledu

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorMgr. Adam Coufal
InvestorMasaryk University

Vytvoření a realizace předmětu „Základy rakouského soukromého práva“

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorJUDr. Eva Dobrovolná, Ph. D., LL. M.
InvestorMasaryk University

Vytvoření bibliografie právnických časopiseckých článků a sborníkových příspěvků 1918 – 1989

Project Period01/01/13 – 31/12/13
Investigatordoc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph. D., LL. M. Eur. Int.
InvestorMasaryk University

Vytvoření elektronického studijního materiálu pro předmět International Commercial Arbitration a posílení praktické výuky tohoto předmětu

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vytvoření nového předmětu Právo mezinárodních smluv

Project Period01/01/12 – 31/12/12
Investigatorprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Vytvoření předmětu International Commercial Arbitration

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vývoj mezinárodních právních mechanismů ochrany lidských práv a možnost vzniku Světového soudu pro lidská práva

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorJUDr. Ing. Jan Lhotský, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vývojové tendence sankční politiky

Project Period01/01/16 – 31/12/16
Investigatorprof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
InvestorMasaryk University

Vývojové tendence trestní politiky

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorMgr. Katarína Kandová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vývojové tendence trestní politiky II

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorMgr. Katarína Kandová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Vývoj soukromého práva na území České republiky

Project Period01/01/10 – 31/12/12
Investigatorprof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
InvestorCzech Science Foundation

Výzkum chorob kardiovaskulárního systému

Project Period01/01/09 – 31/12/09
InvestigatorMgr. Věra Redrupová, B. A.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Výzkum chorob kardiovaskulárního systému

Project Period01/01/09 – 31/12/12
InvestigatorIng. Mgr. Bc. Jana Mikušová, Ph. D.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Vzájemný dialog vnitrostátních a unijních soudců: předběžné otázky vrcholných soudů v ČR, Polsku a na Slovensku a jejich implementace národní judikaturou

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorMgr. et Mgr. Helena Bončková, LL. M.
InvestorMasaryk University

Weyrovy dny právní teorie 2016

Project Period01/01/16 – 31/12/16
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Weyrovy dny právní teorie 2017

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Weyrovy dny právní teorie 2018

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Weyrovy dny právní teorie 2019

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Weyr's Day of Legal Theory

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasaryk University

WORKSHOPY COFOLA 2011

Project Period31/01/11 – 31/12/11
InvestigatorJUDr. Eva Brucknerová, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Workshopy pro akademickou průpravu účastníků SVOČ

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorJUDr. Eva Dobrovolná, Ph. D., LL. M.
InvestorMasaryk University

Základy insolvenčního práva

Project Period01/01/12 – 31/12/12
InvestigatorJUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Zákon na ochranu republiky a aplikační proměny jeho vybraných ustanovení

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorJUDr. Jan Kazda, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Zásada zákonnosti v trestním řízení a její projev v rozhodovací činnosti soudů České a Slovenské republiky

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorMgr. Ing. Vladimír Gajdičiar
InvestorMasaryk University

Zavedení nového předmětu EVROPSKÁ JUSTICE

Project Period01/01/05 – 31/12/05
Investigatorprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
InvestorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR

Zdraví a práce

Project Period01/01/18 – 31/12/18
InvestigatorJUDr. Jan Horecký, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2019

Project Period01/01/19 – 31/12/19
InvestigatorJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Zneužívající klauzule ve smlouvách o spotřebitelském úvěru

Project Period01/01/13 – 31/12/13
InvestigatorJUDr. Iva Šťavíková Řezníčková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Životní prostředí v procesech územního plánování - analýza judikatury I

Project Period01/01/14 – 31/12/14
InvestigatorJUDr. Dominik Židek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

Životní prostředí v procesech územního rozhodování a stavebního řádu - analýza judikatury II

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Dominik Židek, Ph. D.
InvestorMasaryk University

2. Mezinárodní letní škola zdravotnického práva - asistovaná reprodukce, mediace a komplementární metody

Project Period01/01/11 – 31/12/11
InvestigatorJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

2nd Annual European and Comparative Law PhD Workshop

Project Period01/01/14 – 31/12/14
Investigatordoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorMasaryk University

2017 Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

Project Period01/01/17 – 31/12/17
InvestigatorMgr. Kamila Abbasi
InvestorMasaryk University

25 let po transformaci: Právo a právní kultura ve střední a východní Evropě mezi kontinuitou a diskontinuitou

Project Period01/01/15 – 31/12/15
Investigatordoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasaryk University

3. Mezinárodní letní škola zdravotnického práva - financování komplementární a alternativní metody léčby v rámci vveřejného zdravotního pojištění

Project Period01/01/15 – 31/12/15
InvestigatorJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasaryk University

6th Annual European and Comparative Law PhD Workshop

Project Period01/01/18 – 31/12/18
Investigatordoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorMasaryk University

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012