Breadcrumbs

Homepage

Szeged Model United Nations 2011 - SzeMUN 2011


V dubnu roku 2011 se team studentů z Právnické fakulty Masarykovy Univerzity zúčastnil mezinárodního modelu OSN v maďarském Szegedu. SzeMUN (Szeged Model United Nations) je inspirován jinými studentskými modely OSN. Cílem je zprostředkovat studentům převážně evropských univerzit způsob a atmosféru jednání reálného OSN.


Třídenní jednání bylo rovnoměrně rozděleno na jednání v jednotlivých výborech a na Valném shromáždění. Každý výbor měl jeden bod agendy, který byl v nich projednán s cílem přijmout rezoluci. Při jednání bylo nutné dodržovat přísná procedurální pravidla nad jejichž dodržováním bdělo předsednictvo každého výboru, ale jednotlivé výbory měly čas i na neformální “lobbing”, který nebyl svázán pravidly pro běžné jednání. Od jednotlivých výborů se odlišovalo jednání Rady bezpečnosti, která díky svému výjimečnému postavení v soustavě orgánů OSN byla podřízena jiným procedurálním předpisům a nebylo využíváno neformálního lobbingu.


Akce je organizována skupinou studentů University of Szeged, která je také hlavním sponsorem a zároveň převzala záštitu nad celým projektem. Celá akce vynikala širokou mezinárodní účastí, účastnili se jak jednotlivci, tak teamy z celé Evropy. Účastníci se sjeli např. z University of Amsterdam, Hebrew University of Jerusalem, University of Oxford, University of Greenwich, University of Nottingham, Vysoká škola ekonomická v Praze a mnoho dalších.

Team naší fakulty měl šest členů, těmi byli: Ondřej Antoš (Security Council), Veronika Bazalová (United Nations Disarmament Commission), Zuzana Kološtová (International Olympic Committee), Eva Pulkrtová (United Nations Development Programme), Inka Tjunikovová (United Nations Human Rights Programme) a Alexandra Živělová (United Nations Environmental Committee). Náš team zastupoval Čínskou lidovou republiku a měl zastoupení ve všech výborech vč. Rady bezpečnosti.

Náš team získal jediné ocenění, které bylo udělováno na SzeMUN 2011, ocenění pro nejlepší delegaci celého modelu OSN. Celého modelu se účastnilo přes 35 delegací v různě širokém zastoupení v jednotlivých výborech, celková účast se vyšplhala na více než 120 delegátů.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012