Breadcrumbs

Homepage

Účast PrF na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

fotoI tento rok se tým Právnické fakulty MU účastnil mezinárodní soutěže Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Jde o nejprestižnější soutěž – moot-court v oboru mezinárodní obchodní arbitráže na celém světě, která se koná pravidelně každý rok. Letošního 18. ročníku soutěže se zúčastnilo 260 univerzit z 65 zemí světa.

fotoSmyslem tohoto moot courtu je dát studentům možnost, aby si v praxi vyzkoušeli, jak probíhá mezinárodní obchodní arbitráž. Spor se letos točil kolem chobotniček. Zadaný fiktivní případ obsahuje dvě části – hmotnou a procesní. Hmotná část je založena na mezinárodní kupní smlouvě regulované Vídeňskou úmluvou o mezinárodní koupi zboží (v současném ročníku např. problematika vzorků zboží, včasnosti a důkladnosti prohlídky). Procesní část je zaměřena na mezinárodní arbitráž a na další otázky, které jsou s ní spojené; řeší se zejména aktuální problémy diskutované v arbitrážní komunitě (v současném ročníku to byla např. povaha povinnosti důvěrnosti řízení nebo otázky možné podjatosti rozhodce).

Tato soutěž je založena na odlišném formátu než obdobné mezinárodní moot court soutěže. Ve Vis Moot neexistují limity na počet národních týmů a do „finále“ postupuje každý tým, jenž úspěšně odevzdá obě memoranda (Memorandum for Claimant a Memorandum for Respondent). I proto se v samotném finále může setkat více než 2000 účastníků, což je vždy fascinující událost – zcela oprávněně byla tato soutěž označena BBC za „Olympijské hry práva mezinárodního obchodu“.

fotoFakultní tým studentů Prf MU, tento rok ve složení Ondřej Bartoň, Lukáš Bőgőš, Martin Fajt, Andrea Halfarová, Ladislav Henáč, Ondřej Šváb, Jarmila Tornová a Matúš Tutko, se pod vedením Mgr. Slavomíra Hally a Mgr. Ivana Cisára (oba KMEP) se zápalem pustili do řešení případu na začátku října minulého roku. Studenti během devíti měsíců sepsali dvě memoranda na fiktivní případ a následně se připravovali na ústní vystoupení, jak na domácí půdě (Praha, Olomouc), tak i na zahraničních univerzitách (Berlín, Budapešť, Dűsseldorf a Paříž). To vše by ale nebylo možné bez vytrvalé odborné a finanční podpory našich partnerů AK Clifford Chance a Rowan Legal, jakož i samotné Právnické fakulty MU.

fotoVe finále soutěže, které se každý rok koná ve Vídni, změřil fakultní tým své síly s Queen Mary, University of London (UK), University of Passau (D), Hamline University, School of Law (US) a Fundação Armando Alvares Penteado (BR). Jak je zřejmé, každý ze soupeřů pochází z geograficky odlišné lokality, a to se samozřejmě projevilo i na způsobu argumentace a prezentace. Tým MU však úspěšně čelil všem těmto výzvám a profesionálně reprezentoval jak Masarykovu univerzitu, tak i Českou republiku. I když se týmu nepodařilo postoupit do „megafinále“ této soutěže, výkony týmu mu jistě zaručí výborné celkové umístnění. Podrobné výsledky budou zveřejněny koncem května.

fotoNa závěr je nutno podotknout, že značný přínos účasti na mezinárodním kole nespočívá jen v rovině vědomostní, ale také v navazování cenných kontaktů v arbitrážní i akademické komunitě, a v neposlední řadě i mnoha přátelství s účastníky z více než 60 zemí světa, což se našemu týmu v mnoha případech bezpochyby podařilo.

Pokud Vás tato soutěž zaujala, můžete se stát její součástí pro příští rok. Právě totiž probíhá výběr talentovaných studentů do nového týmu Právnické fakulty MU. Více informací naleznete na nástěnkách v Prf MU, na vývěsce IS MU a na fakultní stránce soutěže http://competition.law.muni.cz/moot/.  


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012