Breadcrumbs

Homepage

Účast týmu PrF MU v 19. ročníku Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

fotoTým Právnické fakulty Masarykovy univerzity se v tomto akademickém roce opět zúčastnil soutěže Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Vis Moot je prestižní mezinárodní soutěží, které se v letošním 19. ročníku zúčastnilo 282 univerzit z 68 zemí světa. Poprvé se tým PrF MU zúčastnil i východní větve soutěže – Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot, jejíž finále se konalo v Hong Kongu.

Smyslem tohoto moot courtu je dát studentům možnost, aby si v praxi vyzkoušeli, jak probíhá mezinárodní obchodní arbitráž. Spor se letos točil kolem luxusní jachty, zadaný fiktivní případ vždy obsahuje dvě části – hmotnou a procesní. Hmotná část se týká mezinárodní kupní smlouvy regulované Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (v letošním ročníku problematika vyšší moci a nároků na náhradu škody). Procesní část je zaměřena na mezinárodní obchodní arbitráž a otázky, které jsou s ní spojené. Jedná se obvykle o aktuální otázky diskutované v arbitrážní komunitě (v letošním ročníku to byla otázka možnosti vyloučení právního zástupce jedné ze stran).

fotoVis Moot je založen na odlišném formátu než obdobné mezinárodní moot courty. Ve Vis Moot neexistují žádná národní kola a do „finále“ postupuje každý tým, který úspěšně odevzdá obě memoranda (Memorandum for Claimant a Memorandum for Respondent). I proto se v samotném finále setkává obrovské množství účastníků, což je samo o sobě fascinující.

Právnickou fakultu letos reprezentoval tým ve složení Martin Boroš, Michal Feigler, Jan Hlubuček, Jiří Platovský, Iva Šimková, Jiří Uhříček a Alexandra Živělová pod vedením koučů JUDr. Kláry Drličkové, Ph.D., Mgr. Ivana Cisára a Mgr. Slavomíra Hally.

Tým PrF MU skutečně odvedl obrovský kus práce. Protože se účastnil i východní větve soutěže, musel sepsat celkem čtyři memoranda  - dvě pro účely finále ve Vídni a dvě pro účely finále v Hong Kongu. Po sepsání čtyř memorand následovala intenzivní příprava na ústní vystoupení. V rámci ústní přípravy se tým zúčastnil několika pre-mootů, kde měl možnost změřit své síly s řadou evropských i mimoevropských týmů. Po prvním pre-mootu ve Varšavě na začátku února následovaly pre-mooty v Praze, Budapešti, Berlíně a Olomouci.

fotoNa pre-mootech dosáhl tým PrF MU několika vynikajících úspěchů. Alexandra Živělová získala na pre-mootu organizovaném Právnickou fakultou Karlovy univerzity v Praze cenu za třetího nejlepšího řečníka. Na pre-mootu pořádaném Central European University v Budapešti se tým PrF MU umístil na druhém místě a Michal Feigler byl navíc vyhodnocen jako druhý nejlepší řečník.

fotoVe dnech 19. – 25.3.2012 se tým PrF MU zúčastnil finále východní větve soutěže v Hong Kongu. V Hong Kongu tým reprezentovali Alexandra Živělová, Michal Feigler a Jan Hlubuček. Tým zde změřil své síly s West Bengal National University of Juridical Science (Indie), Singapore Management University (Singapur), Hanoi Law University (Vietnam) a Dr. Ambedkar Government Law College (Indie). Celá soutěž vyvrcholila na finále ve Vídni (30.3. – 5.4.2012), kde PrF MU reprezentovali Martin Boroš, Jiří Platovský, Iva Šimková a Jiří Uhříček. Tady se tým utkal s Kobe University (Japonsko), Paris Bar School (Francie), George Mason University (USA) a University of Turku (Finsko). Jak je vidět, každý ze soupeřů pocházel z geograficky naprosto odlišné lokality, což se projevilo i na způsobu argumentace a prezentace. Tým PrF však úspěšně čelil těmto výzvám a profesionálně reprezentoval Masarykovu univerzitu a Českou republiku. I když se týmu bohužel ani v Hong Kongu ani ve Vídni nepodařilo postoupit do úzkého finále, vynikající výkony týmu mu jistě zaručí výborné konečné umístění. Podrobné výsledky by měly být známy v dohledné době.

Sluší se rovněž uvést, že celá práce týmu by nebyla možná bez vytrvalé odborné a finanční podpory našich partnerů AK Pokorný, Wagner a partneři, AK Clifford Chance a AK Rowan Legal, jakož i samotné Právnické fakulty MU.

Účast v této mezinárodní soutěži nemá pouze obrovský znalostní a vědomostní přínos. Tato soutěž také znamená nezapomenutelné zážitky, poznání nových míst, navázání cenných profesních kontaktů a v neposlední řadě i navázání nových přátelství.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012