Breadcrumbs

Homepage

Úspěch týmu PrF ve finále VIS Moot v Hong Kongu

Právnická fakulta Masarykovy univerzity již popáté vyslala tým svých studentů, aby ji reprezentovali na prestižní mezinárodní studentské soutěži zaměřené na právo mezinárodního obchodu a rozhodčí řízení – Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

Tým

Díky podpoře fakulty i sponzorů (Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR, Rowan Legal, Zachveja & Blaško advokátní kancelář s.r.o., MND a.s., JUDr. Jan Bílek) bylo i v tomto roce možné vyslat část studentů do finále „východní“ větvě soutěže, která se koná každoročně v Hong Kongu a účastní se jí více než 90 týmů. Fakultní tým ve složení Kamila Holoubková, Michal Malaník, Martin Šlampa, Linda Thielová a Jiří Uhříček bojoval proti týmům z Indie, USA, Jižní Koreje a Japonska.

I když zatím není známé kompletní pořadí všech zúčastněných týmů, z pozitivních reakcí rozhodců je zřejmé, že Masarykova univerzita má studenty, kteří jsou ochotni a schopni poctivým studiem, intenzivním tréninkem a nabídnutím toho nejlepšího ze sebe samých uspět v mezinárodní konkurenci.

Martin Šlampa a Jiří Uhříček Důkazem toho, že naši studenti se skutečně mohou porovnávat s jinými špičkovými týmy je nepochybně to, že obdrželi ocenění ve formě Honorable mention for the Best Oral Advocate - ocenění, které se v této soutěži uděluje jen několika z více než 200 studentů, kteří v Hong Kongu předstoupí před rozhodčí tribunál a reprezentují svého klienta.

Za tento úspěch samozřejmě náleží velká gratulace, a to nejen Martinovi a Jirkovi, ale samozřejmě také Kamile, Michalovi a Lindě, jelikož ani v této soutěži nevznikají individuální výsledky ve vzduchoprázdnu, ale právě díky skvělé týmové spolupráci a podpoře.

Soutěž však ještě nekončí a již za několik dní začne finále její „západní“ větve ve Vídni. I když by se na první pohled mohlo snad zdát, že se jedná o méně atraktivní část, opak je pravdou. Každý rok před Velikonocemi se ve Vídni schází více než 280 týmů z celého světa. V této části soutěže bude naši fakultu reprezentovat tým ve složení Vojtěch Faltus, Michal Feigler, Martina Závodná a Alexandra Živělová. I tato část týmu má již za sebou nemalé výsledky – postup do finálového utkání proti helsinskému týmu na cvičném pre-mootu v Praze (celkově zisk 2. místa včetně zisku ocenění za druhého nejlepšího řečníka pro Michala Feiglera) a účast na prestižním výběrovém cvičném pre-mootu v Paříži pod záštitou Rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře. Vídeňské finále se uskuteční ve dnech 22. až 28. března.

Nic tedy ještě není uzavřeno a všichni doufáme, že sbírka dobrých zpráv a ocenění se ještě rozroste!      

JUDr. Klára Drličková, Ph.D., Mgr. Slavomír Halla a JUDr. Tereza Kyselovská
koučové týmu PrF MU

Pro získání bližších informací o soutěži a fakultním týmu navštivte prosím stránku www.competition.law.muni.cz.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012