Breadcrumbs

Homepage

Mezinárodní právo veřejné: tým PrF MU zvítězil v národním kole soutěže Telders a získal ceny i v mezinárodním kole v Haagu

Tým PrF MU navázal na úspěchy předchozích soutěží v mezinárodním právu veřejném (Jessup Moot Court, ICRC Regional Moot Court a Jean-Pictet Moot Court), vyhrál v národním kole soutěže Telders International Law Moot Court Competition (Telders), a v mezinárodním kole v Haagu získal skvělá ocenění. Telders je soutěž pro studenty práv, jejíž dlouholetá tradice se započala v roce 1977. Dnes, po více než třiceti letech, je Telders nejprestižnější soutěží v oboru mezinárodního práva veřejného v Evropě. Každoročně se do soutěže přihlásí týmy z více než čtyřiceti univerzit, přičemž vítězové národních kol se mezi sebou utkají v mezinárodním finále, které se tradičně koná v Mírovém paláci v Haagu. Hodnocení soutěžících je založeno především na jejich prezentačních dovednostech, argumentačních schopnostech a samozřejmě znalostech mezinárodního práva veřejného.

Tým PrF MU ve složení Kateřina Studecká, Tereza Doležalová, Petra Lehotská a Petr Suchánek pod vedením Kateřiny Uhlířové (KMEP) a Lindy Janků (KMEP), se letos soutěže Telders Moot Court zúčastnil poprvé v historii. A protože studenti vložili do přípravy písemných memoriálů i ústních projevů pro národní i mezinárodní kolo maximum úsilí, dosáhli ohromného úspěchu. Zvítězili ve vnitrostátním kole soutěže a postoupili tak do Haagu, kde ve dnech 22. - 25. dubna 2014 reprezentovali Českou republiku. Tým PrF MU se utkal s týmy ze Slovinska, Lotyška, Řecka a také s celkově vítězným týmem z Haagské univerzity. V celkovém pořadí 27 zúčastněných univerzit pak tým PrF MU získal:

Celkově tým PrF MU v soutěži dosáhl krásného 4. místa, hned za Haagskou a Leidenskou univerzitou a ženevským Graduate Institute of International and Development Studies (http://www.grotiuscentre.org/resources/1/Telders/2014%20Telders%20FINAL%20scores%20A%20and%20B.pdf).

Velká síň spravedlnosti v haagském Paláci míru přeplněná studenty z dvaceti sedmi evropských univerzit, Joan Donoghue a Giorgio Gaja, soudci Mezinárodního soudního dvora, a John Dugard, bývalý člen Komise pro mezinárodní právo. Takto vypadalo finále 37. ročníku Telders Moot Court Competition, jenž se odehrálo koncem dubna a jenž uzavíralo půlroční úsilí nejen pořadatelů z Grotius Centre For International Legal Studies.

Letošním tématem moot courtu byly otázky založení jurisdikce Mezinárodního soudního dvora, otázky spojené s tajnou vojenskou operací na území jiného státu, jejímž cílem byla záchrana vlastních občanů, osobní či funkční imunita náměstka ministra obrany a zároveň velitele speciálních jednotek, a problematika tzv. self-judging klauzulí v mezinárodních smlouvách. Zejména se však celý spor mezi dvěma fiktivními státy – Roundsií a Achtagonií – týkal právě druhé oblasti, tedy otázky existence doktríny ochrany vlastních občanů v zahraničí (protection of nationals abroad).

Tým (včetně coachů) děkuje především Právnické fakultě MU za (nejen) finanční podporu. Pořádání národního kola se ujal Ondřej Svaček z Právnické fakulty v Olomouci, za což mu patří velký dík, stejně jako soudcům národního kola - Pavlu Cabanovi, Ľubomíru Majerčíkovi a Janu Kratochvílovi.

Kateřina Uhlířová

Soudci Hague Telders

Mírový palác

PH Telders Olomouc


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012