Breadcrumbs

Homepage

Rostoucí úspěchy studentů PrF MU v mezifakultní SVOČ

V návaznosti na fakultní kolo proběhl již pátý ročník mezifakulního, resp. česko-slovenského, kola soutěže Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ). V rámci rotujícího pořadatelství uspořádala česko-slovenské kolo v termínu od 10. – 11. 9. 2015 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. V celkovém počtu 58 soutěžních prací ze čtyř českých právnických fakult (UK v Praze, UP v Olomouci, ZČU v Plzni a MU Brno) a PrF UK v Bratislavě byla brněnská fakulta zastoupena 13 soutěžními pracemi. Téměř polovina z nich byla mezi oceněnými. Studenti soutěžící za Právnickou fakultu MU zajistili tak pro fakultu velmi kvalitní reprezentaci a rostoucí úspěchy studentů jsou motivujícím faktorem pro další kroky činěné fakultou v podpoře této aktivity. Poděkování též patří vyučujícím PrF MU, kteří se v mezifakultním kole tradičně ujímají členství v komisích, ve fakultním kole navíc plní úlohu vedoucích či oponentů prací.

Ocenění studenti PrF MU a témata jejich prací:

Sekce „Správní právo, finanční právo, právo sociálního zabezpečení, právo životního prostředí"

Jan Scheuer – 1. místo
Materiální znak přestupku
Dominik Fries, Jakub Strouhal – 3. místo
Zásady nové právní úpravy veřejných zakázek

Sekce „Soukromé právo"

Martin Loučka – 2. místo
Počítačové programy a vybraná specifika jejich autorskoprávní ochrany
Kateřina Chovancová – 3. místo
Protest proti usnesení valné hromady

Sekce „Trestní právo"

David Čep – 2.místo
K některým aspektům projevu základních zásad v rámci dokazování

Sekce „Římské právo a právní dějiny"

Magdalena Petrů – 3. místo
Historický vývoj právní úpravy včelařství

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012