Breadcrumbs

Homepage

Úspěchy studentů PrF MU v mezifakultní SVOČ

V návaznosti na fakultní kolo proběhl již šestý ročník mezifakulního, resp. česko-slovenského kola soutěže Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ). V rámci rotujícího pořadatelství uspořádala česko-slovenské kolo v termínu od 22. – 23. 9. 2016 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Z celkového počtu 67 soutěžních prací ze čtyř českých právnických fakult a jedné slovenské (UK v Praze, UP v Olomouci, UK v Bratislavě, ZČU v Plzni a MU Brno) přihlásila PrF MU Brno 18 prací. Studenti soutěžící za Právnickou fakultu MU zajistili pro fakultu velmi kvalitní reprezentaci, za což jim patří srdečný dík. Poděkování též patří vyučujícím PrF MU, kteří se v mezifakultním kole tradičně ujímají členství v komisích, ve fakultním kole navíc plní úlohu vedoucích či oponentů prací.

Ocenění studenti PrF MU a témata jejich prací:

Sekce „Teorie práva, ústavní právo, lidská práva, společenské vědy“

Marek Pivoda – 3. místo

Sekce „Evropské právo, mezinárodní právo veřejné, mezinárodní právo soukromé, civilní“

Robert Peša – 3. místo

Sekce „Soukromé právo (občanské právo hmotné, obchodní)“

Tomáš Zvoníček – 2.místo

Sekce „Trestní právo“

David Jachnický, Roman Vymazal – 2. místo

Sekce „Správní právo, finanční právo, právo sociálního zabezpečení, právo životního prostředí“

Bc. Jiří Kappel  – 2. místo
 

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012