Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Projektová podpora

Vzhledem k tomu, že vědeckovýzkumná činnost je nedílně spjata s projekty a nutností projektového řízení, je součástí agendy oddělení pro vědu a výzkum také agenda projektové podpory.

Projektová podpora se v obecném vyjádření orientuje na následující na sebe navázané aktivity:

Informační iniciativa a zásobník projektů

  • Vyhledávání vhodných dotačních programů pro PrF;
  • Diseminace informací (aktuality, souhrn aktuálních výzev, snaha o cílené informování jednotlivých pracovníků);
  • Zásobník projektů.

Pomoc při přípravě

  • Podpora při zpracování návrhu projektu (formulace cílů, výstupů, charakteristika souvisejících činností, finanční rozvaha, soulad s výzvou);
  • Podpora při přípravě projektové žádosti a příloh.

Podpora při realizaci

  • Správa projektů;
  • Metodická podpora;
  • Koncentrace informací a komunikace s poskytovateli (tzn. silnější vyjednávací pozice).

Administrativní zajištění udržitelnosti

  • Podpora s vykazováním v období udržitelnosti po ukončení projekt.

Manuál navrhovatele a řešitele projektů na PrF MU

Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships

Na co se zaměřit při psaní projektů GA ČR z hlediska hodnoticího panelu

Seminář v oblasti VaV a projektové podpory 26. listopadu 2021

Metodologický seminář pro navrhovatele projektů 24. února 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.