Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Fakultní
Studentská vědecká a odborná činnost

2023/2024

Podrobné informace k soutěži obsahuje níže uvedený odkaz Vyhlášení soutěže (aktivní po schválení příslušné směrnice děkanem fakulty, zpravidla od října).

Student účastnící se soutěže si zaregistruje v jarním semestru předmět Studentská vědecká a odborná činnost (MVV42K pro magisterský, BVV10K pro bakalářský nebo DSVOCK pro doktorský stupeň studia).

Téma prací je možné vybrat z níže uvedených (vypisují se zpravidla v prosinci), nebo si je student může vymyslet sám. Následně se student přihlásí k tématu přes rozpisy témat v IS MU. Přihlášení je možné zpravidla od prvního týdne v lednu.

V případě dotazů kontaktujte

Mgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph.D.

Koordinátorka SVOČ


E-mail: svoc@law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.