Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Studentská vědecká a odborná činnost

Samostatná Studentská vědecká a odborná činnost je významnou součástí univerzitního studia i přípravy na praxi. Její význam spočívá především v přípravě studentů na prezentování výsledků vědecké práce a jejich veřejné obhajoby.

Každoročně je děkanem fakulty vyhlašována soutěž Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ). Cílem soutěže je odhalit skrytý potenciál studentů v oblasti vědy a výzkumu a podpořit tak talentované jedince tím, že jim budou vytvořeny optimální předpoklady pro rozvíjení jejich dovedností vědecky pracovat, tvořivě využívat nové poznatky v jejich oboru a posilovat jejich schopnosti řešit teoretické i praktické problémy, spojené především s vědecko-výzkumným zaměřením fakulty. Pro studenty představuje možnost profesionální prezentace výsledků své práce před odbornou komisí dobrou přípravu k obhajobě diplomové práce či k doktorskému studiu, nebo čistě šanci pro vlastní seberealizaci a srovnání svých sil s kolegy, které je odměněno speciálním stipendiem. Studenti soutěží s původními odbornými pracemi v oboru právo.

Soutěž tradičně podporují vypsáním témat i zvláštních cen významné instituce, a to Nejvyšší soud, Ústavní soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Kancelář veřejného ochránce práv a zástupci advokátní praxe, kteří také často mezi úspěšnými studenty odhalí své potenciální budoucí zaměstnance.

Studenti a studentky úspěšně obhájených prací se mohou zúčastnit Česko-Slovenské právnické soutěže. V ní se mají možnost utkat se s kolegy z dalších právnických fakult.

Indikativní kalendář SVOČ

 • Říjen/listopad

  Vyhlášení fakultního kola na základě směrnice děkana

 • Listopad/prosinec

  Zveřejnění témat prací navržených akademickými pracovníky fakulty a zapojenými institucemi

 • Prosinec až březen

  Registrace studentů do příslušného předmětu

 • Leden - březen

  Výběr témat, zpracování prací

 • Březen

  Odevzdání prací

 • Duben

  Oponentura odevzdaných prací

 • Květen

  Ústní obhajoba prací před fakultní komisí

 • Květen/červen

  Slavnostní vyhlášení výsledků fakultního kola

 • Září

  Ústní obhajoba vybraných prací na Česko-Slovenské právnické soutěži

Fakultní SVOČ

Česko-Slovenská SVOČ

V případě dotazů kontaktujte

Mgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph.D.

Koordinátorka SVOČ


E-mail: svoc@law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.