Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Soudobá právní věda a výzkum

Právnická fakulta Masarykovy univerzity patří v oboru právních věd a výuky mezi špičkové instituce a historie těchto aktivit sahá do samotného počátku jejího zrodu v roce 1919. Je jednou z nejprestižnějších právních výzkumně-vzdělávacích institucí v České republice. To dokazuje nejen nejvyšší zájem uchazečů o studium v rámci republiky, ale i mnohé každoroční průzkumy nezávislých publicistických deníků mezi odborníky z oboru. Je jednou ze čtyř veřejných právnických fakult v České republice a často je charakterizována jako moderní, dynamická fakulta, kde v centru zájmu stojí propojení pedagogické činnosti a vědeckého bádání. Absolventi fakulty jsou zároveň soustavně vysoce hodnoceni ze strany zástupců vědy i praxe. Fakulta také stojí na prvním místě ve využívání evaluačních a dalších hodnotících postupů a řízení kvality. Tyto jsou zavedeny jak v řízení lidských zdrojů, tak v procesu realizace akreditovaných studijních programů, výzkumu i podpůrných činností.

Věda – výzkum – internacionalizace

Vědeckovýzkumný růst akademických pracovníků

Odborný růst studentů

Vědecké konference

Knihovnicko-informační činnost

Odborná periodika

Projektová činnost

Další odborná činnost

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.