Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Nejvyšší soud

 1. Náhradní mateřství – právní důsledky prvního poradního stanoviska ESLP
 2. Význam argumentace v odůvodnění soudního rozhodnutí
 3. Nové formy nekalých obchodních praktik z pohledu ochrany spotřebitele
 4. Hromadné žaloby – ano či ne?
 5. Prostor pro uvážení členského státu při implementaci unijních směrnic
 6. Povinnost Ústavního soudu podávat předběžné otázky k Soudnímu dvoru EU
 7. Pojetí škody na cizím majetku v civilním a v trestním právu
 8. Ochrana pohledávek věřitelů trestním právem
 9. Právní důsledky nezjišťování úvěruschopnosti u spotřebitelských úvěrů.
 10. Má být čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod použitelný na řízení před správním orgánem? Jaká jsou pro a proti?
 11. Má stát odpovídat i za újmu způsobenou nezrušeným rozhodnutím orgánu výkonu veřejné moci (viz § 8 odst. 1 a 2 zák. č. 82/1998 Sb.)? Jaká jsou pro a proti?
 12. Projednací zásada z hlediska historického vývoje.
 13. Dispoziční zásada a její omezení.
 14. Civilní dovolání a ústavní stížnost – fungující systém?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.