Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Ústav pro otázky soudnictví

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

 • Doktrína legitimního očekávání v judikatuře ESLP
 • Doktrína legitimního očekávání v judikatuře Ústavního soudu ČR
 • Doktrína legitimního očekávání v judikatuře Nejvyššího soudu
 • Doktrína legitimního očekávání v judikatuře Nejvyššího správního soudu
 • Hodnocení soudců
 • Genderová diverzita v (českém) soudnictví
 • Vývoj dělby moci ve střední Evropě (vybraná jurisdikce či komparativní pohled)
 • Svoboda uměleckého projevu
 • Interní nezávislost soudců
 • Soudcovská samospráva na ústavních soudech

Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D.

 • Soudní dvůr Evropské unie: od společného trhu k společnému konceptu demokracie
 • Transparentní soudy. Jak vnitrostátní soudy zajišťují dostupnost a srozumitelnost rozhodnutí? (případové studie z evropských jurisdikcí)
 • Justice inefficient, justice denied? Modely hodnocení efektivity soudů a soudců v Evropě
 • Ustanovování a odvolávání soudců nejvyšších soudů. Motivy (ústavních) legislativních změn v ČR a na Slovensku

Mgr. Bc. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

 • Jak (ne)má vypadat mezisoudní dialog?

  Analýza konceptu dialogu mezi vnitrostátními a mezinárodními soudy na příkladech z české a zahraniční soudní praxe.

 • Prorogace britského Parlamentu a soudní přezkum královských prerogativů: Analýza rozsudku Nejvyššího soudu Spojeného království Miller/Cherry

  Analýza rozsudku Miller/Cherry z pohledu obecnějších kategorií srovnávacího ústavního práva (dělba moci, judicializace politiky…).

 • Ústavní krize

  V řadě států světa, včetně ČR, se v posledních letech často skloňuje pojem „ústavní krize“. Cílem práce je osvětlit obsah tohoto pojmu a představit různé podoby ústavní krize z pohledu srovnávacího ústavního práva.

 • Potřebují soudy PR?

  Soudní rozhodnutí tvoří základní kanál pro komunikaci mezi soudy a veřejností. Jde však o kanál dostačující? Jaké výzvy pro komunikaci soudů přináší sociální média či nárůst populismu?

 • Krize Evropského soudu pro lidská práva: Procedurální přezkum jako lék?

  ESLP již několik let prochází krizí způsobenou vysokým nápadem, zhoršující se úrovní implementace jeho rozsudků ze strany států a zvyšující se kritikou štrasburského soudu a jeho zásahů do vnitrostátních právních řádů. Někteří autoři (včetně samotných soudců ESLP) vidí řešení krize v přechodu k procedurálnímu přezkumu, jehož jádrem je vyšší deference vůči státům, jestliže prokáží, že vzaly Evropskou úmluvu dostatečně v potaz při vlastním rozhodování. Cílem práce je normativní zhodnocení plusů a mínusů tohoto trendu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.